Hovedside TRØN

Sommerstevne

Midt-norsk Hestesportsenter

27.– 31. juli 2005

 

Stevnet arrangeres i samarbeid med

Stall Bjorli AS og Midt-norsk Hestesportsenter AS

 

 1. Anmeldelse skrives på NRYFs blankett og sendes Borgny Størseth, Dalheimslyngen 7, 7059 Jakobsli, eller på e-mail: BORGNY.STORSETH@trondheim.kommune.no innen 18/7 -04. All betaling gjøres på stevneplassen. Etteranmeldelse godtas inntil 1 time før start. Det rides etter NRYF’s reglement. Hesteregistrering og rytterlisens skal være påført anmeldelsen. Dette skal forevises ved ankomst sammen med vaksinasjonskort.
 2. Stevnet arrangeres på Midt-Norsk Hestesportsenter AS (MNH) sitt anlegg på Øysand. Grusbane 90x70 m og fremridning 65x30m.
 3. Oppstalling på stevneplassen i stall og utendørs bokser, så langt det rekker.  Utebokser kr. 700,- for stevnet (tirsdag - søndag), og i stall kr. 1200,- for stevnet (tirsdag - søndag). Boksene blir fylt opp med 1 flisballe, deretter må flisballer kjøpes. Depositum for rengjort boks (kr. 300,-) tilbakebetales ved avreise. Ikke møtt til stevnet, må betale oppstalling (dersom ikke trukket innen anmeldelsesfristen). Spørsmål angående oppstalling på tlf.: 900 68 280.
 4. Strøm til bobiler og campingvogner kr. 350,- for hele uken. Overnatting på Quality Hotell Panorama, tlf.: 72 90 05 00, Sandmoen Motell: 72 59 61 50, Øysand Camping: 72 87 24 15.
 5. Overdommer: Rune Rinnan, Banebyggere: Arild Sivertsen og Sverre Fordal
 6. Salg av varm og kald mat på stevneplassen.
 7. Forespørsler ang. stevnet rettes til Gunnar Hammer mob. 951 62 460 eller Borgny Størseth mob: 990 06 497 
 8. Arrangøren forbeholder seg retten til endringer.
 9. Statutter for lagkonkurransen ”MNH - Lagpokal”. Se under klassene.
 10. Grillkveld på stevneplassen fredag og lørdag
 11. Negativ starterklæring gis på telefon 990 06 497. Muntlige beskjeder eller avmelding på andre tlf nr kan ikke gjøres.

Disiplin

Onsdag 27.

Torsdag 28

Fredag 29.

Lørdag 30.

Søndag 31.

Sprang

D-stevne

D-stevne

 

L-stevne

D-stevne

Dressur

 

 

D-stevne

 

 
Ekvipasjeliste | Oppstallingsliste Døgn | Bilder / Torunns bilder

Klassene:

D-stevne 27,28, 29 og 31. juli

Onsdag 27. juli kl. 09:00

Bedømming

Startkontingent

Premiering

Startlister Resultater

Kl. 1: LC ponni

Clear round

80

Sløyfe

Startliste Resultater

KL.2 LB ponni

A1:c

100 +10

Ærespremier

Startliste Ponni kat II
Ponni kat I

Kl. 3: LA ponni

A:0

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl. 4: 80 cm hest

Clear Round

80

Sløyfe

Startliste Resultater

Kl. 5: 90 cm hest

A1:d

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl. 6: 100 cm hest

A1:c

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl. 7: 110 cm hest

A:0

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl. 8: 120 cm hest

A:0

100+10

500-300-200

Startliste Resultater

Kl. 9: 130 cm hest

A:0

100+10

750-500-300-200

Startliste Resultater

Torsdag 28. juli kl. 09:00

Bedømming

Startkontingent

Premiering

Kl.10: LB ponni

A:0

100+10

Ærespremier

Startliste Ponni kat II
Ponni kat I

Kl.11: LA ponni

A1:d

100+10

Ærespremier

Startliste Ponni kat II
Ponni kat I

Kl.12: MB ponni

A1:c

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl.13: 80 cm hest

A1:c

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl.14: 90 cm hest

A1:c

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl.15: 105 cm hest

A1:c

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl.16: 115 cm hest

A1:c

100+10

400-300-200

Startliste Resultater

Kl.17: 125 cm hest

A1:c

100+10

600-400-200

Startliste Resultater

Kl.18: LAG, 1.avd

 

400+40

1200-1000-800

Startliste Resultater

Fredag 29.juli

Ny tid kl.11:00

 

Startkontingent

Premiering

Kl. 19: LC:2

NS1987

80

Gavepremier

Startliste Resultater

Kl. 20: LB:1

NRYF 1999

90+10

Gavepremier

Startliste Resultater

Kl. 21: LA:FEI

NRYF 2003

100+10

500-300-200

Startliste Resultater

Kl. 22: MB:2

1996

100+10

600-400-250

Startliste Resultater

L- stevne, lørdag 30. juli

Lørdag 30. juli

kl. 09:00

Bedømming

Startkontingent

Premiering

Kl. 23: LA ponni

A1:c

100+10

Ærespremier

Startliste Ponni kat II
Ponni kat I

Kl. 24: MB ponni

A1:c

100+10

Ærespremier

Startliste Ponni kat II
Ponni kat I

Kl. 25: MA ponni

A1:a

100+10

Ærespremier

Startliste Ponni kat II
Ponni kat I

Kl. 26: 110cm hest

A:0

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl. 27: 120cm hest

A1:c

100+10

800-500-300-200

Startliste Resultater

Kl. 28: 130cm hest

A1:c

120+10

1000-750-500-250

Startliste Resultater

Kl. 29: 140cm hest

A1:a

130+10

1500-1000-500-300

Startliste Resultater

D-stevne søndag 31. juli

Søndag 31. juli kl. 09:00

Bedømming

Startkontingent

Premiering

Kl. 30: LB ponni

A1:c

100+10

Ærespremier

Startliste Ponni kat II
Ponni kat I

Kl. 31: LA ponni

A:0

100+10

Ærespremier

Startliste Ponni kat II
Ponni kat I

Kl. 32: 90cm hest

A1.c

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl. 33: 110cm hest

A:0

100+10

Ærespremier

Startliste Resultater

Kl. 34: 120cm hest

A:0

100+10

500-300-200

Startliste Resultater

Kl. 35: 130cm hest

Acc

100+10

750-500-300-200

Startliste Resultater

Kl. 36: Lag, 2. avd

 

 

Vandrepokal fra MNH og dekken til vinnerlaget

Startliste Resultater

 

 

Statutter for lagkonkurransen ”MNH-Lagpokal”:

1.        Lagene skal være rene klubblag, som består av 3 eller 4 deltakere hvorav de tre beste resultatene er tellende. Det er ingen begrensning på antall lag en klubb kan stille med.

2.        Det skal hoppes 4 baner med hinderhøyder 100cm, 110cm, 110cm og 120 cm. Alle lag må ha en ekvipasje som rir 120cm. Resultatet for denne ekvipasjen vil telle med for laget selv om det skulle bli lagets dårligste resultat. Det betyr at for lag bestående av 3 ekvipasjer må en ri 120cm. De andre to på laget må enten ri 100cm og 110 cm eller begge rir 110 cm.

3.        Lag konkurransen går over to avdelinger på to dager. Lagets sluttresultat er summen av resultatene for avdelingene.

4.        1. avd. består kun av grunnomgang. Individuell premiering av lagene i 1. avd. gjøres på grunnlag av akkumulerte feilpoeng. Hvis feilpoeng ikke skiller beregnes akkumulert tid i grunnomgangen for de tre beste resultatene. Skiller ikke dette blir lagene likeplasserte.

5.        2. avd, finale omgangen, gjennomføres som en grunnomgang. Hvis de tre første plassene ikke kan skilles på grunnlag av akkumulerte feilpoeng skal lagene det gjelder gjennomføre omhopping hvor innbyrdes resultat avgjøres på grunnlag av feilpoeng i omhoppingen. Kan lagene fremdeles ikke skilles gjennomføres en andre omhopping hvor lagenes resultat avgjøres på grunnlag av feil poeng og tid.

6.        Vinnerlaget får MNH-Lagpokal i ett år eller fram til neste gang lagkonkurransen gjennomføres. Den klubben som først vinner pokalen 3 ganger får den til odel og eie.

 

Velkommen til Trøndelag Hestesportsklubb

og et trivelig stevne på Midt-norsk Hestesportsenter
på Øysand

Dressur Sommerstevne 29 juli