Hovedside TRØN

GP stevne-
sprang

27.- 28.- 29. august 2004

på Midt-Norsk Hestesportssenter

Tilleggs premiepot for de beste ekvipasjer  sammenlagt i

Trøndelag og Ålesund – se klassene!

Generelle bestemmelser:

·         Anmeldelse på NRYFs blankett sendes:

·         Trøndelag Hestesportsklubb v/Borgny Størseth, Dalheimslyngen 7, 7059 Jakobsli. 

·         Faks: 72 54 76 88/e-mail: borgny.storseth@trondheim.kommune.no.  Ingen anmeldelser pr. telefon!

·         Anmeldelsesfrist: snarest  

·         Oppstalling, meeting (torsd.-sønd.) kr. 1000,-

·         Depositum for boks kr. 300,- kommer i tillegg. 1 stk flisballer er inkludert i meeting-avgiften. Flis i tillegg kan kjøpes til kr 100,-/flisball

·         Bestilt boks som ikke skal benyttes må avbestilles innen 13.08.04, og vil ellers bli fakturert. Boksene skal rengjøres og tømmes for flis før avreise!

·         Salg av høy og kraftfôr på stedet.

·         Strømtilkobling kr. 350,-. Husk å gi beskjed om dette på anmeldelsen.

·         Avgifter innbetales til konto nr. 4200 41 52535

·         Konkurransene avholdes på Midt-Norsk Hestesportssenter på Øysand og vil foregår på grus(90m x 60m), avridning på grusbane (65m x 27m)

·         Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer.

Teknisk personell:

·         Banebygger                           Anders Hafskjold

·         Overdommer                          Rune Rinnan

·         Chief Steward                                    Gunn Eva Killingberg

Stevnehotell:

·         Sandmoen motell og camping

·         Øysand camping

·         Quality Hotel Panorama: tlf: 72 90 05 00.

Grillkveld:

·         Grillkveld på stevneplassen lørdag 28. august.

Forespørsler vedrørende stevnet kan rettes til stevneleder Morten Løes,
tlf. 7358 4119/906 13 956 eller Borgny Størseth tlf. 7391 9461/9900 6497.

Klassene:

Ponniklassene premieres i h.h.t. reglementet og kategori 2 og 3 har felles premiering.

Masterlist 24.8.2004 finnes her

Fredag 27. august kl. 10:00

Startlister Resultater

1. LA ponni

Bed. A:0

Ærespremier

80+10

Startliste Resultat

2. MB Ponni

Bed  A:0

Ærespremier

100+10

Startliste Resultat

26 3a. 1,10 m unghest, 5 års

Clear round

200,- for feilfri runde

100+10

Startliste Resultat

26 3c. 1,10 m  Hest    Ny

Bed A:1d

Ærespremier

100+10

Startliste Resultat

19 3b. 1,20 m unghest, 6 års

Clear round

200,- for feilfri runde

100+10

Startliste Resultat

18 3d. 1,20 m Hest   Ny

Bed. A:0

800-500-300-200

110+10

Startliste Resultat

4. 1,25 m Hest

Bed. A:0

1000-750-500-200

120+10

Startliste Resultat

5. 1,40 m Hest

Bed. A:1a

2000-1500-700-240

120+10

Startliste Resultat

Lørdag 28. august kl. 9:00

6.  LA Ponni

Bed. A:0

Ærespremier

80+10

Startliste Resultat

7a. 1,10 m unghest ,5 års

Clear round

200,- for feilfri runde

100+10

Startliste Resultat

23, 7c. 1,10 m Hest   Ny

Bed A:0

Ærespremier

100+10

Startliste Resultat

20, 7b. 1,20 m unghest, 6 års

Clear round

200,- for feilfri runde

100+10

Startliste Resultat

24, 7d. 1,20 m Hest  Ny

Bed. A:1d

800-500-300-200

120+10

Startliste Resultat

8. 1,30 m Hest

Bed. A:1c

1500-1000-500-250

120+10

Startliste Resultat

9. MB ponni

Bed A:1c

Ærespremier

100+10

Startliste Resultat

10a. 1,30 m Hestesportscup jr.

Bed A1:a

1000-800-500-300-160

 80+10

Startliste Resultat

21 10b. 1,35 m Hestesportscup U.R.

Bed A1:a

1000-800-500-300-160

 80+10

Startliste Resultat

11. 1,40 m Hest

Bed A:1a

5000-3000-2000-1000-500

 200+10

Startliste Resultat

Søndag 29. august kl. 9:00

12.  MB Ponni

Bed. A:0

Ærespremier

100+10

Startliste Resultat

13, 13a. 1,10 m unghest ,5 års m/stildom.

Bed A

1000-600-300-200

100+10

Startliste Resultat

22 13b. 1,20 m unghest, 6 års m/stildom.

Bed A

1000-600-300-200

100+10

Startliste Resultat

25 13c. 1,20 m  Hest   Ny

Bed A:1d

1000-600-300-200

120+10

Startliste Resultat

14. MA Ponni

Bed A1:a

Ærespremier

120+10

Startliste Strøket

15. 1,50 m Grand Prix

Bed A1:a

15000-10000-6000-3000-1000

300+10

Startliste Resultat

16. 1,30 m Hest

Bed. A:0

2000-1500-1000-500-250

(egen premiering for jr./u.r. og for senior)

150+10

Startliste Resultat

17 16A. 1,30 m Hest Senior

Startliste Resultat

·         Felles premiepot Trøndelag/Ålesund. De fire beste ekvipasjene sammenlagt, etter World cup tabell for poengberegning, i klassene 11og 15 i Trøndelag samt klassene 12 og 17 i Ålesund (3.-5. sept) premieres med 20.000-15.000-6.000-4.000 kr for henholdsvis 1., 2., 3. og 4. plass i tillegg til klassepremiene.

Godkjent Kenneth Sande 10.02,2004

 

 

Veibeskrivelse

Følg E6 til stor rundkjøring på Klett. Følg deretter E39 mot Orkanger. NM arenaen ligger på Midt -Norsk Hestesportssenter på høyre side av veien ca 2 km fra Klett.

Velkommen til trivelige Trøndelag!