Startside

Referat Styremøte 30.09.2013

 

Møtedeltakere:         Roy Olsen, Kjell Jensen, Hilde Grimnes Olsen, Trine Ellerås, Janne Bakken

Fraværende:              Heidi Ytrestøl, Charlotte Wanvik, Tonje Langfjord

Innbudte:                    Jorun Grendahl, Elin Berg

 

Møtested:      Kroa kl. 19:00

Referent:       Roy Olsen 

 

 

Agenda:  

 

1.      Klubbsamling Røros

2.      Innmelding for stevneønsker 2014

3.      Innmelding til kurs 2014

4.      Utestående aksjoner fra tidligere møter i 2013

5.      Neste styremøte

 

Referat:

 

1.      Klubbsamling Røros

1.      Jorun og Roy deltar på STRYK`s samling på Røros den 23-.24.11.2013. Roy melder på.

 

2.      Innmelding for stevneønsker 2014

1.      Alle stevner er innmeldt

 

3.      Innmelding til kurs 2014

1.      Fristen er 01.11.2013 og alle oppfordres til å komme opp med forslag til neste møte

 

4.      Utestående aksjoner fra tidligere møter i 2013

1.      Vi skal arrangere Grønt kort kurs. Elin tar kontakt med Rune E. alternativt Else T

2.      Tidtakeranlegget trenger nye stativ. Kjøper inn tre stativ i første omgang. Aksjon Kjell/Roald

3.      Kasserer involveres i regnskapet for Louisetreninger. Dette bør dressur ordne opp i selv uten å involvere styret. Hilde tar dette opp med Turid

4.      Vi stopper purringer på medlemsavgifter for 2013 og starter arbeidet med å kartlegge medlemsmassen  og forberede utsendelse av medlemskontigenter for 2014

5.      Trine og Hilde går sammen om å sette opp regnskapet for 2013

6.      Innkjøpsavtale med ASKO er opprettet for en tid tilbake og har svart til forventningene

7.      Har positive erfaringer med framsnakk via FB. Jorun fortsetter med dette i den grad hun får innspill om medlemmer/hendelser som fortjener en honør

8.      Planlegger å arrangere en temakveld med innlegg fra eksterne foredragsholdere samt informere medlemmene om hva som foregår i klubben. Tar sikte på å få til dette i løpet av oktober

9.      Skjetlein er i en investeringsfase og kan seile opp som en interessant arena fremover. Det er ønskelig å opprettholde dialogen med dem for mer info. Kjell tar kontakt og avtaler et møte

10.  Det avholdes uregistrerte stevner i distriktet samtidig med de på terminlisten. Temaet tas opp på STRYK-samling på Røros

11.  Vi har fått mye hjelp fra andre klubber i denne sesongen. Roy har sendt ut en takke-epost

12.  Vi har også mange sponsorer å teakke. Kjell jobber med saken

13.  Det må iverksettes noen tiltak for å få alle til å betale stevnekontigenten og fremvise pass før start på stevner. Temaet kan diskuteres på STRYK-samling på Røros

14.  Planlegger å opprette en satsningsgruppe i sprang. Første trinn må være å få opprettet kontakt med en attraktiv trener og arrangere felles klubbtreninger

15.  Rytterforbundet ønsker at alle medlemmer er med på å evaluere Hestesport som blad. Roy sørger for at link til spørreskjema legges ut på FB og på nettsiden vår

16.  Vi har fått tilbakemelding om at vi er for urutinert som banebyggere. Som et ledd i å få opp kunnskapen her må det vurderes å arrangere et banabyggerkurs for hjelpemannskap

17.  Det er ytret ønske om å få flere medlemmer til å ta førstehjelpskurs. Første anledning er:

 

 

 

5.      Neste styremøte

1.      Roy kaller inn til møte i oktober for å forberede temakveld og klubbmesterskap