Startside

Referat Utvidet styremøte 30.04.2013

 

Møtedeltakere:  Roy Olsen, Kjell Jensen, Hilde Grimnes Olsen, Trine Ellerås, Tonje Langfjord, Janne Bakken

Fraværende:  Heidi Ytresøl, Charlotte Wanvik

Innbudte:       Elin Berg, Hege Størseth, Berit Jensen, Roald Øye, Jorun Grendahl, Rune xx

 

Møtested: Kroa kl. 19:00

Referent:  Roy Olsen 

 

 

Agenda:  

 

1.      Info om Hestehoven

2.      Dressursrevne uke 18

3.      Sprangstevne uke 19

4.      Sommerstevnet

5.      Forholdet til Stall Øysand

6.      Hva skjer etter 2014?

 

Referat:

 

1.      Info om Hestehoven

1.      Vi har fått mange positive tilbakemeldinger både under og etter stevnet. Kroa fungerte godt. Minus at vi manglet ansvarlig helsepersonell. Dette må det rettes på.

 

2.      Dressursrevne uke 18

1.      Mannskapslistene til stevnet er på plass

2.      Det var mange på plass for å  bygge banene på fredagskvelden og det er bra. Dugnadsånden er på vei opp igjen

 

3.      Sprangstevne uke 19

1.      Ansvarlige for mannskapslistene er på plass

2.      Erik og Kjell har fått orden på tidtakeranlegget, i første omgang elektronisk ved ay kabler er byttet. Det neste blir å få skiftet ut alle stativene. Det foreligger et forslag om å få bygget disse i et litt tyngre materiele slik at de står stødigere i vinden. Melhus videregående forspørres

 

4.      Sommerstevnet

1.      Stevneinvitasjonen til D-stevnet er nå på plass.

2.      Starter med å sette opp mannskaps lister etter L-stevnet til helgen

3.      Trine kontakter Else vedrørende støtteordninger for innkvartering og reiser for teknisk personell

4.      «Hest er best» stiller med vinnerdekken i alle klasser

 

5.     Forholdet til Stall Øysand

1.      Klubben lykkes ikke med å få til en skriftlig avtale med Stall Øysand. Det er da noe usikkert hva vi som klubb kan kan foreta oss på området. Dette må avtales muntlig fra sak til sak. Det er enighet med SØ at terminfestede arrangementer går som planlagt

 

6.      Hva skjer etter 2014?

1.      Det er kommet styret for øret at det foreligger planer om å omregulere Øysand til næringsområde og følgelig vil sannsynligvis ikke Øysand lenger kunne brukes som stevnearena etter et visst tidspunkt. Det er startet et arbeid med å se på alternativer, både på kort (1-2 år)og lang sikt (3-5 år)

 

7.      Eventuelt

 

1.      Det planlegges å skifte ut vinduene i dommerbua helgen uke 18

2.      Roy sjekker med Reinertsen as om det er mulig å få tak i «utrangerte» PC`er

3.      Bonusordningen skal avvikles etter L-stevnet i uke 18. Info legges ut på nettet

4.      Charlotte må erstattes som ungdomsrepresentant

5.      Det foreligger et forslag om å starte samarbeid med klubber i Sverige. Dette diskuteres videre

6.      Drive-in stevne den 08.06.?

7.      Det vil i fremtiden bli stilt større krav til dugnadsdeltagelse for å få gratis mat under stevnet

 

8.      Neste styremøte er satt opp den xx.yy.2013 kl. 19 i Kroa