Referat Styremøte 24.06.2013

 

Møtedeltakere:  Kjell Jensen, Hilde Grimnes Olsen, Trine Ellerås, Berit Jensen, Jorunn Anita Grendal

Fraværende:  Roy Olsen, Janne Bakken, Tonje Langfjord, Heidi Ytrestøl

Innbudte:      

 

Møtested: Kroa kl. 19:00

Referent:  Hilde Grimnes Olsen 

 

 

Referat:

 

1.      Dressurstevnet 22.-23.juni

1.      Ingen fra dressurutvalgte til stede i møtet for å gi generell info om gjennomføringen. Tror det gikk bra og at utvalget har hatt lange dager både i forkant og under stevnet.

2.      Ser ut til at det har gått bra økonomisk. Grovoversikt på resultat er ca 13.000 i kontanter og tilsvarende beløp fra kortterminal

 

2.      Sommerstevnet sprang- status

1.      Har bra kontroll på mannskapslister i sekretariat og dommerbu

2.      Er også i ferd med å ordne seg for bane og kro. Flere som har meldt seg de siste dagene

3.      Kroa

·   Trine søker om sponsing av ost fra Tine, både til pizza og toast. Hun gir Kjell beskjed i løpet av torsdag/onsdag.

·   Trine sjekker også opp i forhold til leveranse av is

·   Rema sponser et antall toastbrød og pizzabunner

·   Behov for å ordne opp grillområdet. Hilde skaffer ny plastduk til benken og noen bord

4.      Blomster.

·   Drivstua sponser blomsteroppsatser samt roser til alle vinnerne på den siste helga.

·   Trine sjekker mulighet for blomster til banen

5.      Renhold toaletter

·   Kom kommentarer på dette på Dressurstevnet.

·   Trengs vakt for dette, har tidligere betalt noen for dette. June ble forespurt og sa seg villig til å ta jobben for 100,-/dag. Hun er fraværende en av dagene.

6.      Banebygging

·   Dugnad på fredag kl 18:00. Hilde sørger for å få ut info på hjemmesiden.

·   Roy varsler banebyggerne (Elisabeth Sveri og Tom Arvo Valdor)

 

3.      Bonuspoeng-ordningen

1.      Hilde sørger for å få lagt ut informasjon på hjemmesiden om at ordningen avvikles, og at det ikke lenger er mulig å tjene opp poeng. Vi setter foreløpig ingen begrensning på hvor lenge poengene kan benyttes. Blir for kort varsel nå for å setet frist på Sommerstevnet.

4.      Søknad om lån fra STRYK

1.      Hilde har søkt om å låne 20.00 fra STRYK. Fått tilbakemelding om at det må gjøres styrevedtak og at søknaden må gjøres med utfyllende, samt sendes av leder. Med inntekten fra Dressurstevnet, og utsettelse av områdeleie til Stall Øysand til etter Sommerstevnet så mener kasserer at vi skal klare oss uten lån. Kjell snakker med Tore angående områdeleien. Roy informerer STRYK om at vi allikevel ikke trenger lån.