Startside

Referat Styremøte 21.05.2013

 

Møtedeltakere:  Roy Olsen, Kjell Jensen, Hilde Grimnes Olsen, Trine Ellerås, Tonje Langfjord, Janne Bakken, Elin Berg

Fraværende:  Heidi Ytresøl, Charlotte Wanvik

Innbudte:      

 

Møtested: Kroa kl. 19:00

Referent:  Roy Olsen 

 

 

Agenda:  

 

1.      Drive in stevne 08.06.

2.      Økonomi

3.      Sommerstevnet

4.      Samarbeid

5.      Neste møte

 

Referat:

 

1.      Drive in stevne 08.06.

1.      Mangler foreløpig banebygger, dommer og steward

2.      Forslag om å bygge banen på lørdags formiddag sammen med rideskolen. Stall Øysand overtar banen på søndag

3.      TRØN administrerer kroa på lørdag mens SØ driver den på søndag. Sistnevnte må selv sørge for sine innkjøp

 

2.      Økonomi

1.      Klubben går med et plussresultat og det jobbes med å få sponsorer under Sommerstevnet

2.      Info om avvikling av bonuspoengordningen legges ut på nettsiden vår av Trine

 

3.      Sommerstevnet

1.      Roy sender ut invitasjon til de andre klubbene i området for hjelp til å fylle mannskapslistene. Foreslår at hver enkelt klubb er ansvarlig for hver sin(e) dag(er)

2.      «Hest er best» sponser oss med en mengde dekken med sin egen logo på den ene siden mens TRØN markedsføres på motsatt side. To alternativer: Sommerstevne i hvit bue med hvit TRØN under eller: Sommerstevne i hvit bue med farget logo under. Kjell etterspør pris på farget logo

3.      Det må lages et program etter samme lest som i fjor. Roy skriver en Leder og videresender denne til Janne. Foreslår å spørre Maria Davis om hjelp til layout

4.      Trine tar kontakt med «Vollmarka» om å stille med veterinær. Ålberg stiller som hovslager

5.      Vi må starte dialogen med tilreisende teknisk personell slik at det kan bestilles fly og overnatting. Prøver å få til det sistnevnte nede på Øysand. Elin sjekker med Antonsen

 

4.      Samarbeid

1.      Vi er blitt kontaktet av Skjetlein som inviterer til et utvidet samarbeid. Roy tar denne ballen videre. For øvrig har det i vår vært snakket om å slå sammen klubber og flere lokasjoner for ny arena er vurdert. Området rundt Schive er i det siste også nevnt

2.      Travselskapet har besluttet å bygge ny travbane i Klæbu. Kan det være mulig å samarbeide om felles lokasjon der?

 

5.      Eventuelt

1.      Vi trenger flere gavekort og Kjell snakker med «Hest er best» for å høre om de er interessert. Heidi Heggernes kontaktes for bestilling

 

6.      Neste styremøte

1.      er satt opp den 10.06.2013 kl. 19 i Kroa. Tore Dahl og ansvarlig for oppstalling under sommerstevnet inviteres til å delta