Startside

Referat Styremøte 13.06.2013

 

Møtedeltakere:          Roy Olsen, Kjell Jensen, Hilde Grimnes Olsen, Janne Bakken

Fraværende:             Heidi Ytrestøl, Charlotte Wanvik, Trine Ellerås, Tonje Langfjord

Innbudte:                   Elin Berg, Hege Størseth, Jorun Grendahl, Roald Øye, Maria Davis

 

Møtested:       Kroa kl. 19:00

Referent:       Roy Olsen 

 

 

Agenda:  

 

1.      Sommerstevne

2.      Eventuelt

3.      Neste møte

 

Referat:

 

1.      Sommerstevnet.

1.      Reise og overnatting til teknisk personell er OK

2.      Gavekort nummereres fra nr. 3000

3.      Dugnad for bygging av dressurbanene på fredag den 21.06. kl 18:00

4.      STRYK ber oss søke om midler for forskuttering til stevnet. Aksjon Hilde

5.      Utsendt invitasjon til STRYK`s klubber med invitasjon om å stille med ressurser til stevnet gav ikke det ønskede resultat. Roy purrer på klubbene da vi har fått noen signaler fra STRYK om at flere vil stille

6.      Det planlegges sosialt arrangement under stevnet. Roy har søkt om ambulerende skjenkebevilling. Mer om dette i ryttermeldingen

7.      Stall Øysand er informert om at de står for innkreving av stalleie

8.      Rune Rinnan bekrefter at det er krav til nattevakt i staller under stevnet. Stall Øysand er informert om dette i tillegg til krav om to dopingbokser

9.      Vi arrangerer ryddedugnad torsdag den 20.06. kl 18:00 med brus og pizza i etterkant. Invitasjon legges ut på FB av Jorun

10.  NRK distriktsnyheter er positive til å dekke oss på TV. Roy har sendt over grunnlagsinfo og vi tar sikte på å få innslag om stevnet, områdesituasjonen, samarbeidet i miljøet og mot trav (ny bane)

11.  Janne sjekker med Drivstua vedr. blomster

12.  Planlegger å arrangere Pay& Ride på torsdag den 27.06. Nicolay Lindberg har sagt seg villig til å være trener

13.  Hilde sender over kontonummeret vårt til Hege

14.  Vi planlegger å arrangere dagslotteri under stevnet. Loddbøker? Jorun har noen.

15.  Roy sender over lederartikkel pluss noe annet material til Maria. Første utkast på ryttermeldingen oversendes styret for kommentar så snart det er sydd sammen

 

2.      Eventuelt

1.      Rune Rinnan bekrefter at fristene for innmelding av L- og E-stevner for 2014 er 01.08.

 

3.      Neste styremøte

1.      er ikke satt opp