Referat Styremøte 11.02.13

 

 

Møtetidspunkt: 11.02.13

Møtedeltakere:  Roy Olsen, Kjell Jensens, Hilde Grimnes Olsen, Tonje Langfjord og Trine Ellerås

Møtested: Kroa 19.00

Referent:  Trine Ellerås 

 

 

Agenda:  

 

                 -  AEG

                 -  Kontooverføring

                 -  Regnskap

                 -  Sommestevne

                 -  Endring av klubbinfo/styresammensetning

                 -  Avtale med Stall Øysand /Tore

                 -  Motivasjon / engasjement

                 -  Ponni cuper

                 -  Innkalling til kretsting

                 -  NRYF`s årskonferanse og Rytterting 2013

                 -  Grenutvalgets dom elite- versus landsstevne

                 -  Evnt.

 

 

·       AEG

      - Fått invitasjon men fristen gått ut.

 

·       Kontooverføring

      -  Ordnet

  

·      Regnskap

       - Sponsorinntekter

       - Søkes om støtte, Sparebank1 og  Adresseavisen

  

                          Sommerstevne

                         - Planlegging godt i gang. E-stevne diskutert, avhengig av sponsor inntekter for og

                           kunne gjennomføre.

 

 

                    Endring av klubbinfo/styresammensetning

                      -  Div endringer

 

                     Avtale med Stall Øysand /Tore

                       - Det avtales et møte med Tore Dahl

 

 

                    Motivasjon / engasjement

                      - Ungdomsrepresentant  

      - Ordne en gruppe

 

 

 

 

  Ponni cuper

   - Søkt om og fått tildelt 3 cuper

 

                    Innkalling til kretsting

   - Representanter fra styre stiller

 

                 NRYF`s årskonferanse og Rytterting 2013

                   - Representanter fra styre stiller

 

                  Grenutvalgets dom elite- versus landsstevne

                    - Div mangler som må ordnes før vi kan gjennomføre E-stevne

 

                    Evnt.

   - Kroa

   - Tidtaker og høytaleranlegget er moden for service/utskifting, det er satt igang tiltak for    

     og ordne dette.

 

 

 

 

 

    

     Ref.: Trine Ellerås