Referat Styremøte 11.03.13

 

 

Møtetidspunkt: 11.03.13

Møtedeltakere:  Roy Olsen,  Hilde Grimnes Olsen, Tonje Langfjord og Trine Ellerås

Møtested: Schive 19.00

Referent:  Trine Ellerås 

 

 

Agenda:  

 

                 -  Sommerstevne og E-stevne

                 -  Ny postboks

                 -  Belønningssystem

                 -  Grønt kort kurs

                 -  Div aktiviteter i klubben

                 -  Div. ang styre og stell

                 -  Styremøter

                 -  Drive inn stevner

                 

 

·      Sommerstevne og E-stevne:

    -  Stall Øysand har kommet frem til at det ikke er økonomi  til og oppgradere 

       fremridningsbanen. Vi var pålagt og ordne denne banene for og arrangere E-stevne.

       Det vil si at vi ikke kan arrangere E-stevne denne sommeren.

 

·      Ny postboks adresse:

       - Trøndelag Hestesportsklubb,  Postboks 65, 7475 Tiller

   

    Belønningssystem:

                        -  Styret vil ta opp til vurdering erfaringene med systemet og se om det skal

                           videreføres.               

 

                     Grønt kort kurs

                      -  Klubben er pålagt og holde grønt kort kurs. Dette blir ordnet.

 

                     Div aktiviteter i klubben :

                       - Sjekke om diverse kurs som er interessante.

 

                     Styremøter :

                       - Fint om alle gir beskjed om de deltar.

 

                     Drive inn stevner :

                       - Det jobbes med dette.

 

 

Ref.: Trine Ellerås

 

              

 

 

                

Møtereferater