Startside

Referat «Styre»-møte 10.06.2013

 

Møtedeltakere:  Roy Olsen, Kjell Jensen, Hilde Grimnes Olsen

Fraværende:  Heidi Ytresøl, Charlotte Wanvik, Trine Ellerås, Tonje Langfjord, Janne Bakken,

Innbudte:      

 

Møtested:       Kroa kl. 19:00

Referent:       Roy Olsen 

 

 

Agenda:  

 

1.      Sommerstevne

2.      Eventuelt

3.      Neste møte

 

Referat:

 

1.      Sommerstevnet.

1.      Det må bestilles fly og overnatting til tilreisende teknisk personell. Kjell banebyggere og dommer vedr. ankomst/avreise-tidspunk slik at Hilde kan bestille billetter. Prøver å få til overnatting på Schive

2.      Vi bruker eksisterende layout på nye gavekort

3.      På grunn av økonomi og fare for forskjellbehandling av sponsorene legger vi bort ideen med å trykke TRØN-logoen på noen av vinnerdekkenene

4.      Styret ønsker å gå til STRYK for å etterspørre økonomisk forskuttering til stevnet

5.      Utsendt invitasjon til STRYK`s klubber med invitasjon om å stille med ressurser til stevnet gav ikke det ønskede resultat. Kirsti Arnesen og Jorun Grendal kontaktes for status på bemanning av dommerbu og sekretariat. Forslag om at Tonje gjør opp status for bane og portvakt

6.      Det ble diskutert graden av sosialt arrangement under stevnet. Dette må diskuteres videre

7.      Det er ikke ønskelig at sekretariatet skal stå for innkreving av penger for oppstalling. Dette må Stall Øysand finne en ordning på selv

8.      Det må sjekke sut hvilket krav som gjelder til vaktordning i stallene om natta, både hus og danskebokser

9.      Forslag om å arrangere rydde dugnad torsdag den 20.06. med brus og pizza i etterkant. Dette diskuteres og planlegges på neste møte

10.  Roy kontakter en kollega med bekjentskaper inn i NRK distriktsnyheter for å se på muligheten for å få dekning derfra.

 


2.      Eventuelt

1.      Det ble avholdt uregistrerte stevner samtidig med vårt Drive-in stevne. Dette sjekkes opp med STRYK for å finne ut hvordan vi skal forholde oss til dette

2.      Vi må sjekke ut fristene for innmelding av stevner for 2014

3.      Vi må sjekke ut fristene for Cup`er i 2014

4.      Underslaget fra 2012 må følges opp. Aksjon Roy

 

3.      Neste styremøte

1.      er satt opp den 13.06.2013 kl. 19 i Kroa. Dette blir et utvidet møte hvor også utvalgene stiller