Startside

Referat styremøte 09.04.2013

 

Møtedeltakere:  Roy Olsen, Hilde Grimnes Olsen, Janne Bakken, Trine Ellerås, Tonje Langfjord

Fraværende:  Heidi Ytrestøyl, Kjell Jensen, Charlotte Wanvik

Innbudte:       Elin Berg, Hege Tørseth

 

Møtested: Kroa kl. 19:00

Referent:  Roy Olsen 

 

 

Agenda:  

 

1.      Informasjonsdeling

2.      Dressurutvalg

3.      Sprangutvalg

4.      Kroutvalg

5.      Bane- og utstyrsutvalg

6.      Kulturbygging

7.      Eventuelt

8.      Neste møte

 

Referat:

 

1.      Informasjonsdeling

1.      Styret bør få opprettet en lukket gruppe på Facebook. Tonje sørger for dette

 

2.      Dressurutvalg

1.      Elin 92605091 og Hege er invitert inn på møtet for å diskutere dressur. For øvrig er Rune Ellefsen medlem av utvalget.

2.      Det er ønskelig med flere dressurstevner og det vil jobbes for dette

3.      Utvalget kaller inn til møte og får på plass hvordan dressur skal drives i klubben. Møte avholdes 30.04. Tar sikte på å få en del info fra blant andre Turid Buvik

 

3.      Sprangutvalg

1.      Sprangutvalget består nå av Tonje, Jorunn Grendahl og Kjell med Rune Rinnan som tekn. konsulent

 

4.      Kroutvalg

1.      Leder er Berit Jensen og jobber med å få noen sammen med seg

 


5.      Bane- og utstyrsutvalg

1.      Utvalget består av Roald Øye, Truls Stav, Morten Askimdal og Kjell

 

6.      Kulturbygging

1.      Det foregår mye baksnakk blant klubbens medlemmer og dette ønsker klubben å gjøre noe med

2.      Styret skal gå foran som et godt eksempel og det skal være o-toleranse for å opptre hoverende, både via baksnakk eller via å fremheve seg og sitt på en måte som noen kan oppleve som negativt

3.      Vi mangler muligens en tilhørighet, en felleskapsfølelse.

4.      Ja til mer framsnakk, fest etc. Dette skal diskuteres videre

 

7.      Eventuelt

1.      Hilde sender over medlemslistene til Elin

2.      Starte planlegging av et drive-in stevne. Stall Øysand må kontaktes for å sjekke ut om dette er greitt. Tonje kontakter Rune R for å sjekke ut potensielle tidspunkt

 

8.      Neste styremøte er satt opp den 30.04.2013 kl. 19 i Kroa

 

Agenda:

 

1.      Info om Hestehoven

2.      Dressursrevne uke 18

3.      Sprangstevne uke 19

4.      Sommerstevnet

5.      Forholdet til Stall Øysand

6.      Hva skjer etter 2014?