24.09.2012  Referat Dressurutvalget

 

Rune, Tonje, Trine,  Elin meldt frafall.

 

1)      Stevne sept ca 90 startende,- litt problemer søndag pga ikke satt opp forslag manskapsliste.

Eva Letnes fungerte veldig bra!

Ble forespurt tors om å arrangere landsstevne- pga Henriette ikke hadde kvalifisert seg. Vi sa ok om forbundet tok HP og dette, - vi endte med å måtte gjøre det meste, + Hun møtte ikke likevel pga halt hest. Masse purring på ikke resultat i etterkant.

Landsstevne-

Vi bør ha evalueringsmøte for stevner- ha bok (perm)

2)      Stevne  okt – Turid syk,  Innestevne mindre styr. LC 2 og LC 4, LB 2 og LB 4 , LA 3 og 4 og MB 1 og MB 2, Alle åpne også søndag.

Ponni, Yr og Junior slås sammen, Senior MB

Rune – festkomite. Stevard-og dommer ok- vinnerdekken Turid sjekker- (medalje) – sjekker Bettina medalje-? Tonje mannskap, Trine –handling.

3)      Satsinggruppa- Hilde, Hege,  Tonje og Turid – Julie mister plassen når Napoelon er solgt.

19 okt- (tonje i bursdag) – Innsendt senest 10  okt .

 

Louise, Rune, Liv Borg-  Legger ut om satsinggruppe.

 

4)      Stevner neste år- Eva, Solbritt, Snorre – DD3 fra forbund (Østensen).  4 på landsstevner.

 

5)      Melde stevne til kretsen- stevne 2013

 

6)      Utvalg- Rune, Elin, fortsetter-

 

a.       Ann Helen,  Åshild, Gyda, Hilde.

7)      Sosial sammenkomst dressur- dressurpreget på farmen-  nov – sist 2013

8)      DDA –kurs Tonje Turid- støtte?