Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Referat Styremøte 21.05.12

Møtetidspunkt: 21.05.12

Møtedeltakere:  Bettina Lysklætt, Heidi F.Heggernes, Turid Buvik, Nina            

                            Eilersen, Kjell Jensens og Trine Ellerås

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 18.00

Referent:  Trine Ellerås 

 

Agenda:  

                 -  Sprangtrening

                 -  Hinder

                 -  Arbeidsfordeling innad i styret

                 -  Klubbjakker

                 -  Sør Trøndelag rytterkrets

                 -  Sommerstevnet

                 -  Økonomi

                 -  Evnt.

 

·       Sprangtrening.

      - Trenere diskutert

     -  Klubben er interessert i Palmer trening men avventer.

     -  Det jobbes videre for å finne en god løsning.

     -  Geir Gulliksen sykmeldt. Det blir lagt ut tlf.nr til senter trenerne så kan rytterne ta

         kontakte å avtale med de hvis trening er ønskelig.

     -  Det er ønsket å avholde Drive-inn stevne lørdag 02.06.12  kl. fra 60 til 1,30, men det       må drøftes med Bruråk som har feltritt samme helg. Da de er blitt lovet sist år at ingen sprangstevner skulle settes opp samme helg.    

 

·       Hinder

      -  Hinderpark snart oppgradert. Veldig skuffende oppmøte.

      -  Fått 2 nye hinder til disposisjon.

      -  Sponsoravtaler: 1 hinder ut sesongen 6000,-  Pakkepris: hinder + klasser +

         dekken 20 000,-   Kjell`s sønn ordner med logo/design.

      -  Enighet om egne gavekort.

  

·      Arbeidsfordeling innad i styret.

       - Viktig at alle svare på mail og stiller opp. Spørre om hjelp hvis nødvendig så løser vi 

         oppgavene i lag. Viktig å gi beskjed om hvilke oppgaver en gjør slik at alle vet hva

         som blir gjort.

       -  Ønskelig med møte ref. fra utvalgene og økonomi hver måned. Disse sendes 

          Bettina. Slik at vi kan kikke på dette på styremøtene.

  

                        •  Klubbjakker

                         - Diskutert og vi avventer men vi prøver å ordne med caps med trøn sin logo.

 

                   •  Sommerstevne

                      - Forslag

                      - Ønskelig med stand fra L-stevnet starter

                      -  Tore Dahl ønsker å ordne med rytterfest

                      - Oppstalling

                      -  Stand under stevne 6000,-  Flis , høy og kraftfor er det ikke lov å selge fra standen.

 •  Økonomi

- Janette ikke tilstede, men ikke opplyst om endringer i klubbens økonomi

     - Jobbes med rekruttering. Mot rideskolen, redusert kontingent til rideskoleelever. Avventer svar fra Stall Øysand

- Tom og Bettina Har laget et forslag til rideskolecup, med felles finaler. Dette er til godkjenning i kretsen. Ønskelig med oppstart fra høsten av.

     - Div alternativer til sponsor avtaler diskutert.

 

•  Evnt

   - Kroa: vanskelig å få tak i folk og hvis kortere vakter er et alternativ så prøver vi på det.

     Gi beskjed hva som er ønskelig så prøver vi å løse det på beste måte.

   - Sprangutvalget jobber med at flere lag reiser til Ålesund i forbindelse med Norgesserien.

 

     Ref.: Trine Ellerås

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.