Møtereferat 19.11.12

Kl 18.00

 

Tilstede: Heidi Heggernes, Kjell Jensen, Bettina Lysklætt

Fraværende: Turid Buvik, Nina Eilertsen, Trine Ellerås

Sted: Øysand

 

-          Gjennomgang av møte fra Bårdshaug, samling med rideklubbene.- 10 av 19 rideklubber representert. - Terminlisten for Nord og Sør Trøndelag ble satt. Rekrutering/bredde – sammen slåing av rideklubber, fordeler og ulemper med det.

-          Det er undersøkt om 2 helger til DI-Stevner, men det er ikke ledig kapasitet på Øysand

-          Fortsatt ikke i mål med avtale om bruk av senteret. 2013 må taes opp til vurdering av evt nytt styre.

-          Ønsker å gjennomføre årsmøte i slutten av januar

-          Valgkommite invitert på dette møtet. Så på hva vi har av engasjerte medlemmer som kunne tenke seg styreverv. Valgkommite følger opp.