Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Referat styremøte 12.03.12

 

Sted: Stall Øysand

Klokken:19.00

Inviterte: Heidi Heggernes, Kjell Jensen, Janette Barsnes, Turid Buvik, Nina Eilertsen, Sverre Fordal, Tone Askimdal.

Tilstede: Heidi Heggernes, Kjell Jensen, Janette Barsnes, Nina Eilertsen.

 

Agenda:

 

Søknad om støtte konferanse

Årsmøte. Godkjenning av årsprotokoll, regnskap og budsjett

Norgesserien

Sommerstevnet

 

 

Søknad om støtte til konferanser:

 

Styret ønsker søknader om støtte, i forkant av kurs og konferanser.

Om det avholdes likeverdig kurs/konferanse i vår region/krets vil klubben bidra til økonomisk støtte for dette. Vi vil da ikke prioritere støtte til reise, kurs og opphold til like arrangement,  utenfor vår egen region. 

Det  kreves kvittering på alle utgifter man ønsker støtte for.

 

Årsmøte 26.03.12

 

Gjennomgang av budsjett

Regnskap

Årsberetning

 

Norgesserien 2012

 

Alle lag og interesser meldes inn til sprangutvalget innen en gitt dato.

Statutter legges ut på nett. Hjemmeside og facebook

Å melde seg på forplikter til deltagelse på kvalifiseringsstevner og til deltagelse på finalestevnet.

Vi har som mål å ha minst et lag i hver divisjon.

Klubben dekker lagenes startavgift på kvalifiseringsstevner og finale.

Klubben dekker meetingavgift under finalen.

Om noen faller i fra/trekker seg og ikke kan dokumentere med syk, skadet hest, eller sykdom på seg selv etter anmeldelsesfrist. Må rytter selv betale.

 

Sommer stevnet 2012

 

Det er avklart at vi får Kingsland-Cup. De andre ponni-cuper er anda ikke avklart på tross av lovnad på dette pr mail 2011.

Det er ønskelig at Nord og Sør Trøndelag rytterkrets går sammen til NRYF for å vise viktigheten av slike kvalifiseringsstevner også nord for Dovre.

 

Det er ønskelig med to bax-nummer til våre terminaler fra Kasserer. Da det da er lettere å holde ulike regnskap sekreteriat og kro adskilt.

 

Det er opprettet en sommerstevnekomitee bestående av

 

Kjell Jensen

Tore Dahl

Roald Øie

Bettina Lysklætt

 

 

Kjell har hatt møte med Tore og Roald, og arbeidsoppgaver er startet fordelt mellom klubb og senter.

 

Bettina og Heidi renskriver en liste over hvem og hvilke personer vi har  og hvem som kan spørres om hva.

 

Det er kommet muntlig lovnad på oppstart av oppgradering av utebane så snart hestehoven er avviklet.

 

 

Styret.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.