Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Referat Styremøte 10.04.12

 

Møtetidspunkt: 10.04.12

Møtedeltakere:  Bettina Lysklætt, Heidi F.Heggernes, Turid Buvik, Jenette Sørum Barsnes, Nina            

                            Eilersen, Kjell Jensen, Moren Løes og Trine Ellerås

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 18.00

Referent:  Trine Ellerås 

 

Agenda:  

 

                 -  Gå gjennom årsprotokoll, og regnskapet.

                 -  Signere skjema for endring av lag og forening. Brønnøysund

                 -  Behandle de innstillinger vi fikk under årsmøtet.

                 -  Foreslå, velge to ungdomsrepresentanter

                 -  Eventuellt (fint om eventuelle saker kommer inn på forhånd)

 

 

·       Gå gjennom årsprotokoll, og regnskapet. /  Ok og Heidi ordner.

·       Signere skjema for endring av lag og forening. Brønnøysund. /  Ok

·       Behandle de innstillinger vi fikk under årsmøtet.

·      På forhåns av møtet var punktene nedenfor sendt sprangutvalget og styrets

     medlemmer. Med ønske om deres tanker rundt dette.

 

        - Hvor er klubben i dag sportslig sett./ Enighet om at  ting må jobbes med for at 

           resultatene skal komme.

           -  Hvor ønsker vi å være, om et år og om for eksempel om fem år ? / Div. ting ble diskutert 

           og det er enighet om at aktiviteten må opp. Og at vi må sette oss mål og jobbe mot.

        -  Hvilke tiltak  mener du vi må gjøre for å heve det sportslige nivået i klubben? /  Mange 

           synspunter på dette. Og flere forsalg ble lagt frem.

           Flere ting diskutert og det er enighet om at gode trenere/treningsmuligheter er viktig  og

           dette jobber styret videre med.

        -  Hvor ofte bør/skal klubben arrangere trening  / Styret kom frem til at det er viktig med

            stabilitet/kontinutet i treningene. Vi ønsker å kartlegge sprangrytterne i klubben og

            se hvor behovet er og hvilket treningsopplegg der er behov for.                 

        -  Forslag til ukentlig trener / Flere trener ble nevt og dette jobber en videre med.

        -  Rekrutering / Dette er noe klubben må jobbe med hele tiden. Div forslag lagt frem.

           -  Arrangerer klubben/kretsen nok sprangstevner og de riktige stevnene ut i fra nivået i

               klubb/krets ? / Diskutert og det er vanskelig og tilfredsstille alle. Viktig at det er et tilbud

               til alle. Men flere drive in stevner ble nevnt i forhold til rekrutering. 

 

 •  Foreslå, velge to ungdomsrepresentanter / Anna Sofie Sørhaug, en til blir valgt senere

 Styret samles til møter andre mandag i hver måned.  Med start 7 mai.

 

Forslag fra Inger Beate Berg om et system for å belønne ryttere som er flink til

å hjelpe til ble diskutert. Enighet om dette, en må sette opp et system som

fungerer.

 

 Ref.: Trine Ellerås

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.