Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Møtereferat 09.08.2011

Innviterte: Bettina Lysklætt, Heidi Heggernes, Turid Buvik, Nina Eilertsen, Birgit Haagensli, Tone Askimdal, Kjell Jensen,  Janette Barsnes, Sverre Fordal

Sted: Øysand, kroa

Tidspunkt: Kl 19.00

Referent: Bettina Lysklætt

Tilstede: Bettina Lysklætt, Heidi Heggernes, Nina Eilertsen, Turid Buvik, Kjell Jensen

Fraværende: Janette Barsnes, Birgit Haagensli, Sverre Fordal, Tone Askimdal

 

Agenda:

Evaluering Sommerstevnet 2011

KM

Samarbeid/avtale med senter

EVT: Dressurstevner

 

Gode resultater for klubbens ryttere

Sommerstevnet godt arrangert. Flere frivillige enn sist år. God flyt.

Økonomi etter stevnet enda usikkert da kasserer er på ferie.

KM neste stevne på agendaen. Ber om assistanse fra de andre klubber slik vi gjorde før sommerstevnet. Stevnet går over tre dager.

Opplyste om at det samme kveld var satt opp et ”for” møte med Arild Sivertsen og Tore Dahl ang samarbeid mellom klubb og senter. Kommer senere tilbake med hva som kom ut av dette møtet.

Dressurstevne: Dressurstevnet under sommerstevnet var preget av at mange var på ferie. Dette har også forekommet under sprangstevner. Det blir da stor belastning på de som er frivillige. Dette har skjedd før og vil komme til å skje igjen. Det er da viktig at de som er tilstede holder humøret opp. Det viktigste er at deltagere har et godt stevne. Det interne kan man bare gjøre noe med selv.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.