Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Møtereferat 05.01.2011

Innviterte: Bettina Lysklætt, Heidi Heggernes, Turid Buvik, Fride Linn, Birgit Haagensli, Eva Lyse, Astrid Hærnes, Elisabeth Berg, Sverre Fordal, Tonje Borthen

Sted: Øysand, kroa

Tidspunkt: Kl 20.00

Referent: Heidi Heggernes

Tilstede: Bettina Lysklætt, Heidi Heggernes, Fride Linn, Birgit Haagensli, Elisabeth Berg, Turid Buvik, Sverre Fordal

Fraværende: Eva Lyse, Astrid Hærnes, Tonje Borthen

 

Agenda:

TRØN AS

TRØN gavekort

Årsmøte

Økonomi

Diverse

 

Trøn AS:

 Etter samtale med Brønnøysund, vil de nå som styret i TRØN AS har trukket seg,  oppnevne en bostyrer som vil se på muligheten til å få inn utestående beløp. Anses denne muligheten som liten, vil selskapet begjæres konkurs.

Styret i Trøn som er generalforsamlingen i Trøn AS vil forta en privat gjennomgang av regnskapet så snart fristen på oppsett av avikling av TRØN AS er sendt oss. Dette står vi fritt til å gjøre.

Heidi Heggernes og Sverre Fordal er foreløpig satt til oppgaven.

 

TRØN gavekort: Viser til tidligere styrevedtak på at det fra 2011 skal være TRØN gavekort, som kan benyttes hos flere enn en utstyrsleverandør. Dette etter ønske og innspill fra deltagere på våre stevner.

Turid Buvik lager lay out på dette gavekort, og tar kontakt med de forhandlere dette gjelder. Vi vil i utgangspunktet benytte oss av lokale aktører.

Rideskole: Vi vil gi rideskoleelever som deltar på rideskoler tilknyttet TRØN fordel ved innmelding i trøn. Medlemsavgiften deres skal dekke kontigenten på hestesport.

Trøn vil være på utkikk etter en sponsor ansvarlig som kan jobbe med avtaler mot bedrifter i forkant av stevner som for eksempel sommerstevnet.

Årsmøte:

Avholdes mandag 28 februar klokke n19.00 i kroa på Øysand.

Sverre Fordal er ordstyrer.

Økonomi:

Regnskapet for 2010 er klart og overlevert fra Eva Lyse til Heidi Heggernes. Dette skal sendes revisor.

Diverse:

Oppfordre våre egne til å melde seg på banebyggerkurs når dette blir avholdt. Klubben og kretsen trenger flere banebyggere.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.