Startside

Startside Om TRØN Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRYK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Styremøte 3.mai 2011

Tilstede: Bettina Lysklætt, Heidi Heggernes, Turid Buvik, Janette Barsnes, Kjell Jensen, Birgit Haagensli, Nina Eilertsen og Tone Askimdal

 

·        Styret informerer om at alt går som vanlig i f b med overtakelsen mellom Øyvind Antonsen og Arild Sivertsen. Dette kan bli veldig positivt for miljøet.

·        For å få frigitt midler til ridebunn (utendørs) er klubben nødt til å få til langsiktig leie-avtale innen utgangen av 2011. Dette jobbes det med kontinuerlig. Det er en egen gruppe i styret samt noen utenfor som skal se på dette fortløpende.

·        Det byttes bunn i begge ridehallene før skolestart  11/12, Trøn er forespurt om å bidre med en  andel. En offisiell henvendelse er enda ikke kommet. Styret ser positivt på dette, men grunnlaget for en avtale med Arild Sivertsen bør være diskutert før en slik andel kan prioriteres. Dette skal arbeides frem i løpet av sommeren og være klar til høsten.

·        Sommerstevne: Medlemmer innkalles til møte i kroa 31.5.2011 kl.19.00, Bettina sender info til Rune Rinnan.

·        L-stevne i dressur fikk gode tilbakemeldinger på gjennomført stevne

·        Det bestemmes at dommere og teknisk personell fra d.d. betales pr. konto, oppsett på dette legges ut på klubbens hjemmeside.

·        Prosedyrer og avslutninger av stevner MÅ bedres.

·        Dressuruttak/satsningsgruppa: Styret underkjenner dette da  endringer av statutter må godkjennes på forhånd av styret.( Birgit hadde ingen stemmerett ved dette vedtaket. Var tilstede, men var ikke med i avgjørelsen på underkjenningen av uttaket)

 Det skal være en rekruteringsgruppe og en satningsgruppe. Gamle kriterier opprettholdes: -Stevnedeltagelse, resultater, klubbtreninger (deltagelse på disse), bidrag på stevner, representere klubben på en positiv måte, ambisjoner.

Styremøte slutt

 

Startside Om TRØN Stevner Terminliste STRYK Terminliste RM Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRYK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 14 oktober 2010 17:16.