Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Møtereferat 15.12.10

Innviterte: Heidi Heggernes, Bettina Lysklætt, Astrid Hernes, Elisabeth Berg, Tonje Borthen, Fride Linn, Sverre Fordal, Turid Buvik, Birgit Haagensli, Eva Lyse

Sted: Øysand, kroa

Klokken: 20.00

Tilstede: Bettina Lysklætt, Heidi Heggernes, Elisabeth Berg, Tonje Borthen, Sverre Fordal, Turid Buvik

Fraværende: Birgit Haagensli, Eva Lyse,  Astrid Hernes, Fride Linn

 

Agenda:

1.       TRØN AS

2.       Årsmøte

3.       Valg 2011 klokken 20.30

 

1.       TRØN AS

Alle i styret ble gjort kjent med at avviklingsstyret i TRØN AS har trukket seg.

Brønnøysund vil etter dette avvikle TRØN AS.

Trøndelag hestesportsklubb ønsker å avslutte dette på en ryddig måte.

Vi ønsker en dato for oppsett av avslutting av TRØN AS av Avviklingsstyret.

I henhold til årsmøteprotokoll er ikke informasjon til medlemmer og styret tilfredsstillende.

Trøndelag hestesportsklubb ønsker å få tatt en gjennomgang og revisjon av regnskapet.

Det oppnevnes om det er mulig  frivillige til dette arbeidet, Sverre Fordal er styrets representant.

2.       Årsmøte skal avholdes i slutten av februar. Leder for sprang og dressurutvalg skriver sitt bidrag til årsmøte. Frist på dette: styremøte i januar.

3.       Møte med valgkommiteen klokken 20.30

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.