Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Referat styremøte 07.11.10

 

Møtetidspunkt: 07.11.10 Klokken 19.00

Møtedeltagere: Bettina, Heidi, Turid, Astrid, Fride, Tonje, Eva.

Forfall: Sverre, Elisabeth, Birgit

Møtested: Øysand Kroa

Klokkeslett: 19.00

Referent: Astrid-M. F. Hernes

  

Agenda Styremøte:

  •          Stor forskjell på startavgift og håndheving av regler på stevner i kretsen

  •          Sommerstevnefest/Funksjonærfest

  •           Videresamarbeid med senteret

  •          Drive-in stevne i november

  •          Valg 2011

  •          Diverse

 

Forskjell på startavgift og håndheving av regler på stevner

Vi ønsker å fortsette så fremt det er mulig å ligge på samme prisnivå på kontingent. Dette med begrunnelse i rekrutteringen til sporten. Skal startavgiften opp, må premiene opp tilsvarende. Det vil også være flere startende om prisen blir liggende på et fornuftig nivå. Stevnets overskudd skal ikke ligge i startavgiften.

 

Vi følger håndheving av regler på stevner i henhold til KR. 

 

Funksjonærfest:

Dato er satt til 20 Lørdag 20 november. Kroa Øysand.

Vi bestiller koldtbord etter påmelding har gått ut

Det er vin tilbake fra rytterfesten under sommerstevnet, dette må suppleres.

Populært tiltak sist år og de som hjalp til venter litt på denne festen og fortjener det

 

Videre samarbeid med senteret.

Samarbeidet med skolen, lærerne og elevene går godt

Vi ønsker fortsatt å fortsette dialogen med sentereier. Tonje er på saken.

 

Drive in stevne

Stille for TRØN i førjulstiden

Drive in stevne var tidligere et populært tiltak. Fride tar tak og setter dette ut i livet.

Flott stevne trening

 

Valg 2011

Året er snart over.

Alle tenker på hva de vil fra og med 2011 med tanke på valget som skal være i utgangen av februar.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.