Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Referat styremøte 06.10.10

 

Møtetidspunkt: 06.10.10, klokken 19.30

Møtedeltagere: Bettina, Turid, Tonje, Heidi, Sverre, Astrid, Birgit, Fride

Frafall: Elisabeth,  Eva

Møtested: Øysand kroa

Klokkeslett: 19.30

Referent: Astrid-M. F. Hernes

 

Agenda Styremøte:

  •          Forbundets befaring/Møte

  •          Evaluering av utendørssessongen

  •          Terminliste 2011

  •          Sprang utvalg/Dressur utvalg

  •          Trening

 

Forbundets Befaring:

Godt fornøyd alles innsats.  Forbudets representanter ble godt mottatt på Øysand av Øyvind, Ann-Helen, Heidi , Marte og Arild.

Klubben var godt representert på Hell senere samme kveld. Både klubb, senter og skole stilte med gode representanter.

 

Evaluering av utendørssessongen:

Alle utendørsstevner har gått som planlagt.

God deltagelse på alle våre stevner

Meget god dugnadsinnsats av klubbens medlemmer

Flott jobb i forkant av alle stevner for å få folk til å hjelpe til

Fortsetter med det sosiale på dugnad som for eksempel felles mat

Belønning slik vi gjorde under sommerstevnet ble meget godt mottatt.

Faste folk på faste oppgaver fungerer godt

God stemning blant de aller fleste

 

Vi skal nå som vi har fått så god hjelp på våre stevner finpusse mer til neste år. Detaljer  på store stevner vil komme mer i fokus.

For eksempel: Invitasjoner på boksene, program etc

 

Terminliste:

Sprangutvalget og dressurutvalget sørger for å få sin terminlisteliste klar snarest og sender til styret for godkjenning, videre til krets og forbund.

 

Sprangutvalg:

Flere aktive aktive medlemmer i utvalget. Ikke nødvendigvis de som rir.  Det skal spisses oppgaver.  Møter skal holdes før styremøte evt før stevner for planlegging.

 

Godt fornøyd med gjennomføringen av KM sprang, både deltagelse og resultater for klubbens medlemmer.

 

Enda ikke helt fornøyd med avslutningene som blir gjort i sekretariat ved stevnet slutt. For mye rot etterpå og for mye for kasserer å rydde opp i.

 

Trening:

Turid fortsetter den gode jobben med Louisetrening. Blir oftere treninger, som et resultat av samarbeid med Melhus VGS og TRØN Bra!

 

Alle senterne har egne ukentlige sprang treninger som fungerer godt for de ulike senterne. Vi fortsetter med gjestetrening.

Neste trening med Geir Gulliksen er 26 og 27 oktober.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.