Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Styremøte 5 mai 2010

Møtetidspunkt: 05.05.10 kl 19:30

Møtedeltakere: Bettina Lysklætt, Heidi F. Heggernes, Fride Linn, Birgit Haagensli, Turid Buvik, Elisabeth Berg, Astrid Hernes

Forfall: Sverre Fordal, Tonje Borten, Eva Lyse.

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 19:30

Referent: Astrid-M. F. Hernes

 

Agenda for styremøte 05.05.10

1.      Gjennomgang økonomi, Eva

2.      Gjennomført sprangstevne

3.      Gjennomført dressurstevne

4.      Gjennomført trening i sprang

5.      Sommerstevne

6.      forslag til møtevirksomhet i utvalgene

7.      Samarbeid skole, klubb, senter

8.      støtte til ryttere på stevner

9.      Medlemsmøte

10.  Eventuelt

Gjennomgang økonomi, Eva

·         Finne ny kasserer?  

Gjennomført sprangstevne

·         Norgesserien legges på is for Trøn sin del.

Gjennomført dressurstevne

·         Mye folk, kroa hadde stor omsetning, vellykket!

Gjennomført trening i sprang

·         Suksess! Det var venteliste, folk var kjempefornøyd!

·         Det er satt opp ny trening, flere påmeldte.

Sommerstevne

·         Skal det kjøres en dag til med D-stevne? (lørdag søndag, mandag og tirsdag)

·         Dressur to dager (onsdag og torsdag)

·         Noen fra styret bør være i samarbeidsgruppa

·         Rytterfest?

Forslag til møtevirksomhet i utvalgene

·         Sprangutvalget skal ha møte hver tirsdag før styremøtet.

·         Få ut mannskapsliste før stevner.

Samarbeid skole, klubb, senter

·         Usikkerhet. Elitesatsning på Melhus? Vente med avtale til høsten.

Støtte til ryttere på stevner

·         Holder samme linje. Ingen ryttere har fått støtte før.

·         Loppemarked og kro. For å sette av pot til ryttere som reiser til stevner

·         Sette opp er loppemarkedutvalg.

Medlemsmøte

·         2 juni 1930. Få ut agenda.

Eventuelt

·         Rapport til styret ang. Trøn AS

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.