Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Møtereferat 7. april 2010

Møtetidspunkt: 03.03.10 kl 19:00

Møtedeltakere: Bettina Lysklætt, Heidi F. Heggernes, Fride Linn, Birgit Haagensli, Tonje Borten, Turid Buvik, Elisabeth Berg,

Forfall: Sverre FordalAstrid-M. F. Hernes

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 19:30

Referent: Heidi F. Heggernes for Astrid-M. F. Hernes

Agenda for styremøte 03.03.10

1.      stevnestatus sprang og dressestevnet

2.      sprang trening

3.      møte med Melhus videregående mandag 26 april

4.      støtte til rytter på stevner utenbys:

5.      videre samarbeid med senter, utover 2010

6.      Eventuelt

Stevnestatus sprang og dressestevnet:

·         Fride tar i mot anmeldelser til Hestehoven,,  begynner på mannskapsliste og arrangerer noen til å ordne med premier/rosetter. Lån av traktor sjekkes med Ann Helen.

·         Heidi snakker med kantineutvalget og setter i gang de.

·         PC til dressur er defekt, må kjøpe ny. Styret fattet vedtak om at ny PC må kjøpes snarest. Birgit ordner dette.

·         Eva og Birgit har kontroll på stevnet.

 

Sprangtrening:

·         Trening med Geir Gulliksen. Forutsetning for å delta er  at rytter har ukentlig organisert opplegg, starter for TRØN. Vi prioriter flere ryttere, i stedet for ryttere med flere hester. Dette blir vurdert for hver gang. Ved frafall eller sykdom, vil ryttere som starter for TRØN bli spurt først, også de med flere hester.

·         Det vil bli tilbud om kjøp av middag. Bettina ordner dette.

 

Møte med Melhus videregående mandag 26 april:

·         Heidi og Betina møter på vegne av styret

 

Støtte til rytter på stevner utenbys:

·         Styret ønsker å følge tidligere praksis. Dette vil si, støtte kun til lag. Vi gratulerer imidlertid Andrea Øye Grendahl. Dette var veldig bra. Styret vurderer om det skal settes av midler til lignende stevner på neste års budsjett. F. eks: Sette av en sum, hvor ryttere kan søke om støtte til lignende stevne. Saken tas opp ved  budsjett-tider til høsten.

 

Videre samarbeid med senter, utover 2010:

Undersøke om det er aktuelt med en langsiktig avtale med Antonsen på 14 år? Tonje setter opp et møte. Bettina snakker med Sverre om muligheter for søknader for midler.

·         Frist for å få til en avtale om dette er før sommeren.

 

Eventuelt:

·         BB hesteutstyr kom med forslag om ønske om  mulighet til å sponse på stevner. Styret ønsker å sjekke teksten i forrige styrevedtak om HesteShoppen sin rett til å sponse stevner. Dette blir stemt på ved neste styremøte, uten Birgit til stede.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.