Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Styremøte 3. mars 2010

Møtetidspunkt: 03.03.10 kl 19:00

Møtedeltakere: Bettina Lysklætt, Heidi F. Heggernes, Fride Linn, Sverre Fordal, Birgit Haagensli, Tonje Borten, Turid Buvik, Elisabeth Berg, Astrid-M. F. Hernes

Forfall: Eva Spjøtvold Lyse

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 19:30

Referent: Astrid-M. F. Hernes

 

Agenda for styremøte 03.03.10

1.       Avtale Øysand

2.       Stevner

3.       sprangtrening

4.       Dressur

5.       Dugnad i TRØN kontra andre lag og foreninger.

 

Avtale Øysand

·         Det er gjort en ny avtale med Øyvind Antonsen ang. bruk av Øysand som stevnearena for klubben. Denne gjelder foreløpig ut 2010.

·         Mulighet for oppgradering av banene.

·         Klubben har selv ansvar for å klargjøre til stevner

·         Traktor stilles til disposisjon

·         All oppstallingsinntekt på senteret under stevner, går til Øyvind

·         Ved behov for danskebokser går denne inntekten til klubben

·         En eventuell sentertrener skal få disponere hindermateriell

·         Trøn er eneste arrangør av stevner på Øysand

·         Avtalen skal legges ut på www.trondelag-hestesportsklubb.no

 

Stevner

·         Første stevne går som normalt 17.-18. april

·         Det neste 24 og 25 april.

·         Ringerunde for å skaffe hjelpemannskap

·         Klubber i området har vist interesse for å bidra på stevner for å beholde Øysand som stevnearena for Trøn.

·         Legge ut en oversikt over hvem som er utdannet til hva innenfor stevnearrangement. (HorsePro, banebygger, dommer, osv osv)

 

Sprangtrening

·         Forsøke å få en avtale med Geir Gulliksen om minimum tre treninger før 2011

·         Satsningsgruppe, rekruteringsgruppe og ponnigruppe.

·         Alle skal være med til samme trener.

·         Få opp alle datoer på alle treningene så fort som mulig.

 

Dressur

·         Louisetreningene blir fra 5 mars, avholdt på Øysand.

·         7 stk deltok på HorsePro kurset . Birgit Haagensli, Turid Buvik, Dina Haagensli, Kristin Losen, Gunhild Røseth, Hilde Tokstad, og fra sprang, Trine Ellerås.

 

Dugnad i TRØN kontra andre lag og foreninger.

·         Forslag på å gjennomføre dugnader slik andre idrettslag gjør.

·         Arrangere dugnad med oppgradering av hindermateriell (maling)?

·         Arrangere dugnader hvor medlemmer som ikke deltar får betale en bestemt sum?

 

Annet

·         Melde inn kandidater til kretstinget (Birgit tar det)

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.