Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Styremøte 17. februar 2010

 Møtetidspunkt: 17.02.10 kl 19.00

Møtedeltakere: Bettina Lysklætt, Heidi F. Heggernes, Fride Linn, Sverre Fordal, Birgit Haagensli, Tonje Borten, Turid Buvik, Eva Spjøtvold Lyse, Astrid-M. F. Hernes

Forfall: Elisabeth Berg

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 1900

Referent: Astrid-M. F. Hernes

Agenda:

1.      Navn, telefon og mail adresse til alle styrets medlemmer.

2.      Avtale med Sentereier om avtale for stevnesesongen 2010.

3.      Stevner 2010.

4.      HorseProkurs med Else Thorstensen og Rune Rinnan.

5.      Clinic med landslaget i sprangridning.

6.      Styremøter fremover.

7.      Eventuelt.

  

1.      navn/mail adresse på alle styrets medlemmer.

 

Navn

Tlf

e-post

Leder

Bettina Lysklætt

41317206

lysklaet@gmail.com

Nestleder

Heidi F. Heggernes

92053167

heidi@3t.no

Sekretær

Astrid-Margrethe Fossedal Hernes

93217292

astrid@canis.no

Kasserer

Eva S. Lyse

93082745

eva@lyse.org

Sprangutvalg

Fride Linn

40318287

fridelinn@hotmail.com

Dressurutvalg

Birgitt Haagensli

93036350

bbhorses@live.no

Ungdomsrepresentant

Elisabeth Berg

45272751

elisabeth_463@hotmail.com

Vararepresentant

Tonje Borthen

41605422

tonje.borthen@em1.no

Vararepresentant

Turid Buvik

91670791

turid.buvik@trondheimhundeskole.no

Vararepresentant

Sverre Fordal

91343232

sf@proven-bil.no

 

2.      Avtale med senteret for stevnesesong 2010

·         Bettina og Tonje avtaler møte med eier av senteret Øyvind Antonsen for en eventuell skriftlig avtale for bruk av senteret til stevnearena 2010.

 

3.      stevner 2010

·         Det er satt opp 4 utendørs sprangstevner og 4 dressurstevner, det første innendørs i dressuren flyttet til Verdal.  

·         Begynne planlegging av neste dressurstevne (Birgitt m/utvalget)

·         Begynne planlegging av neste sprangstevne (Fride m/utvalget)

·         Er det mulig å arrangere disse stevnene (trenger folk til å hjelpe til på stevner)

·         Første stevne er Hestehoven. Skal dette arrangeres?

·         Medlemsmøte før hestehoven? For å engasjere folk til å hjelpe til.

·         Dele opp stallene til å hjelpe til hver sin gang. Små staller går sammen med flere.

·         Tom Valdor har sagt seg villig til å ha kveld med info om hva som må gjøres når man er banemannskap.

·         Mannskapsansvarlig: Ansvar for å sette opp mannskapsliste hvor folk hjelper til fra et tidspunkt til et annet, og ikke klassevis.

·         Stevnemannskap merkes med vester for bedre synlighet blant deltagere, mannskap og publikum. (Birgitt får trykk på vestene)

·         Kantineutvalg: Hvem skal styre kantina? De har da ansvar for å finne folk, må ikke nødvendigvis stå der selv. Heidi har fått ansvar for å engasjere noen til dette. Få avtale om å kjøpe direkte fra grossist.

·         Lage en oversikt over hva folk kan, ang stevne. (skrivere, tidtakere osv.)

 

4.      HorseProkurs med Else og Rune

·         Arrangeres på Bruråk torsdag 25. februar. Plass til maks 4-5 stk. Kjøres flere kurs hvis interessen er stor. Det er plukket folk fra dressuren til det første kurset.

·         Utdanne nye folk til å kunne sitte i sekretariatet.

 

5.      Clinik med landslaget i sprang

·         Gjøres i samarbeid mellom Trøndelag Hestesportsklubb og Trondheim Rideklubb

·         Ida Lyng og Nicolai Lindbjerg tar ansvar for dette

·         Turid Buvik tar ansvar for pressedekning på dette

·         Astrid Hernes tar ansvar for å få info ut på nettsiden. (kontakter Ida)

·         Fotograf til arrangementet (Bettina finner det)

·         Klubbene deler regningen for hotellopphold til Geir, Stein og Tony

 

6.      Styremøter fremover

·         Styremøte er satt til å holdes månedlig hver først onsdag i måneden

 

7.      Eventuelt

·         Få oppdaterte lister med navn, e-post og telefonnummer til klubbens medlemmer for å bedre informasjonen om hva som skjer i klubben.

·          På sikt vil det forsøkes å få i gang klubbtrening (ca 4 ganger i året)

·         Engasjere en klubbtrener

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.