Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Møtereferat TRØN

Møtetidspunkt: 07.01.2010          

Møtedeltakere: Toril Frengen, Morten Løes, Gunnar Hammer, Fride Linn, Jorun Grendal, Martha Torvik, Birgit Haagensli, Arild Sivertsen.

Forfall: Nina Lein Staveli, Hege Karlstad Hoseth.

Møtested: HesteShoppen

Klokkeslett: 20:00

Referent: Martha Torvik

 

Saksnummer

Sak

Merknader

01/10

Godkjenne referat fra siste møte 07.12.09

 

ok

02/10

Regnskap

 

  • Årsregnskapet2009 er ferdig og innlevert til revisjon. Klubben har et godt overskudd i 2009.

ok

03/10

TRØN AS

  • Traktoren er solgt, betalt og lånet oppgjort
  • Inkasso – sakene går sin gang, det kommer inn litt penger smått om senn.

ok

04/10

Stevner 2010

  • Vi sender ut brev til alle medlemmer hvor vi informerer om den kritiske situasjonen i forhold til stevnearrangement med svarfrist for når de kan hjelpe til.  
  • Samtidig må vi avklare arena - forholdene for framtidige stevnearrangement

 

05/10

Årsmøte

  • Årsmøte settes til torsdag 11.02.10
  • Årsmelding lages etter samme mal som i fjor. Utvalgslederne lager beretning for sin aktivitet. Sendes Morten (word - dokument) på epost innen 20. Januar

Gunnar informerer valgkomiteen om dato for årsmøtet.

 

06/10

Eventuelt

  • Innbydelse fra sør - Trøndelag idrettskrets om profilbygging. Spektrum 11. Januar kl 1630. Birgit deltar
  • Sør - Trøndelag rytterkrets har sendt innkalling til møte angående idrettsregistrering. (23. januar?) om noen kan delta er det fint.  

 

07/10

Neste møte onsdag 27.01.10 kl. 2000

 

 

07. 01. 2010

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.