Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Referat medlemsmøte Trøndelag hestesportsklubb 02.06.10

Sted: kroa på Øysand

Varighet 2,5 timer

 

Velkommen ved Heidi Heggernes.

 

Informasjon om nåværende status og gangen i samarbeid mellom Melhus vgs, Trøndelag hestesportsklubb og senteret.

-          Det har vært positive møter med skolen og Trøn

-          Godt samarbeid med senteret

-          Videre gang Melhus rytter elite, fra høst 2010/januar 2011

-          Det er slik vi ser det pr i dag, utelukkende positivt for alle parter.

Det er et ønske fra skolen at elevene allerede fra høsten 2010 skal ri for Trøn. vi vil først merke effekten av dette fra 2011 da de fleste pr i dag representerer en annen klubb.

-          For å få et fruktbart samarbeid må man møtes på halvveien. Senteret har bestilt egen hinderpark. Frem til dette vil Trøn være behjelpelig med hinder på senterets treninger. Ann Helen har ansvar for å se at dette blir i varetatt på best mulig måte. Ryddet opp og låst inn etter bruk.

Sommerstevnet

-          Informasjon om omfanget av stevnet, arbeidsmengde og det som følger med dette arrangementet.

-          Sommerstevne komité

-          Hva trengs av mannskap. Heidi Heggernes bemanner kroa for hele stevnet, Camilla Hansen og Dina Haagensli bemanner med mannskap ( bane, parkering, toalettvaskere etc). Jorunn er ansvarlig for bemanning av sekreteriat.

-          Trine Elleraas og Hilde Nystrøm har ansvar for innkjøp av mat til kroa slik at det til enhver tid er det vi trenger der. De gjør en kjempejobb J

Klubbtreninger med Louise

-          Treninger med Louise går annenhver fredag på senteret

-          4-5 ganger i året er det samlingshelg med satsningsgruppen i dressur

-          Sportslig fremgang på ryttere som følger treningene

-          Tur for dressurrytterne siste helgen i juni. Dette er lagt ut på hjemmesiden

Klubbtreninger med Geir

-          Ble satt opp som et tilbud til TRØNs ryttere på bakgrunn av at det tidligere er prøvd satt opp et ukentlig tilbud. Det har ikke vært tilstrekkelig oppslutning rundt dette. Dette fordi Trøn er en klubb med mange tilsluttende staller og de aller fleste har et ukentlig tilbud der de står oppstallet. Treningen skal også være en sosial ”greie” og kroa holdes åpen under treningen.

-          Trening 4-5 ganger i året

-          Bare positive tilbakemeldinger på treningene

-          Neste trening er 14 og 15 juni

Det ble i forbindelse med treningene opplyst om at klubben er med å bidra økonomisk med støtte, i form av redusert pris til satsningsryttere, flybilletter, mat etc Så for at rytterne skal få noe av klubben må de også gi. Dette betales på en måte tilbake i form av dugnad.

Det har blitt gitt beskjed om at ryttere som unngår å hjelpe til på dugnad mister plassen sin på treningen.

-          Uttak og oppsett av grupper foretas av de i sprangutvalget med kompetanse på dette.

Loppemarked

-          Vår ide er at Trøns rytter bør få noe igjen for deres innsats i klubben.

-          Loppemarked skal avholdes høsten 2010. pengene fra dette skal utelukkende gå til støtte for konkurranse ryttere. Dette vil gjelde sesongen 2011.

-          Hvordan og hvilke kriterier som skal ligge bak fordelingen av disse pengene er det enda  ikke fattet noe vedtak på.

-          Loppemarkedet skal  arrangeres på senteret og loppene lagres der.

-          Det ble satt ned en loppis komité bestående av Camilla Hansen, Birgit Haagensli, Hilde Tokstad, Jorun Grendal og Bettina Lysklætt

Vi takker for godt oppmøte og god stemning J

For styret

Bettina Lysklætt

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.