Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtetidspunkt: 12.11.09

Møtedeltakere: Toril Frengen, Morten Løes, Gunnar Hammer, Birgit Haagensli, Fride Linn, Jorun Grendal, Nina Lein Staveli, Martha Torvik

Fra valgkomiteen: Edith Fremstad, Sverre Fordahl

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 2000

Referent: Martha Torvik

 

Saksnummer

Sak

Ansvarlig

01/09

Godkjenne referat fra siste møte 12.10

 

ok

16/09

Valgkomiteen

 • 4 styremedlemmer er på valg; leder, nestleder, kasserer og sekretær. Leder av sprangutvalget er ikke på valg, men har av kapasitetshensyn bedt om avveksling.
 • Valgkomiteen  vil begynne arbeidet med å finne aktuelle kandidater til styre og utvalgene.

Valgkomiteen

02/09

Regnskap

 • Tatt til orientering

Toril

09/09

Status fra utvalgene

Dressur: Toril må få oversendt oversikt over ryttere, beløp og innbetalinger fra dressurtreninger. Birgit tar opp dette med Turid Buvik i helga.   Sprang:

 • Det er ikke aktuelt for klubben å organisere treninger på Øysand under dagens arbeidsforhold.
 • Siste sprangstevne gikk økonomisk svært godt.

Birgit og Fride

14/09

TRØN AS

 • Orientering fra Gunnar angående prosess for å avslutte TRØN AS.
 • To aksjoner: Purrebrev til skyldnere, traktorer overhales og selges.

 

 

 

 

13/09

Innkomne forslag

 • Ingen

 

07/09

Eventuelt

 • Klubbens utstyr og matvarer er lagret på nytt rom i kjelleren. Rommet er låst, nøkkelen er hos Martha.
 • Sekretariatets utstyr er låst inn i de to skapene på gamle møterommet
 • Rosettene skal lagres i stablekasser på loftet. Jorun kjøper inn stablekasser til oppbevaring.

 

 

22.11.09

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.