Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

12.10.09

Tidsrom:

1900-2100

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Jorun, Birgit, Toril, Martha

Forfall:

Hege

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

 

 

Saksnummer

Sak

Ansvarlig

01/09

Saksliste og møtereferat godkjent

 

02/09

Regnskap

 • Stevneaktiviteten så langt i år har gitt et godt overskudd. Men, styret mener det fortsatt er et uutnyttet potensial i for eksempel økt salg på kafeen.
 • Det er nødvendig med oppgradering av noe hindermateriell, pristilbud innhentes av Arild.

 

09/09

Status fra utvalgene

 • Dressur. Miljøet er i fremgang med rekordstor oppslutning om årets KM som et av resultatene. Treningstilbudet på Øysand er godt, men også innenfor dressuraktiviteten merkes konfliktnivået i klubben
 • Sprang. Har hatt fokus på å få til et godt og attraktivt treningstilbud på Øysand, noe som er tungt å få til med dagens konfliktnivå.
 • Styret ønsker at representanter fra sprangutvalget samt styret tar et møte med May Helen og Nicholai snarest for å avklare situasjonen omkring ponnitreningene. Hensikten med et slikt møte er å finne fram til en forhåpentligvis fornuftig løsning samt at de involverte skal få lik tilgang til informasjon og at det er åpenhet omkring dette.

 

14/09

Status TRØN AS

 • Det er ønskelig at avtalen med ØA ferdigstilles og signeres snarest mulig. Regnskap pr 30.8 gjøres ferdig samt andre forhold omkring det økonomiske for å få signert avtalen. Med en ferdig signert avtale vil styret kunne innkalle til ekstraordinært årsmøte for behandling av avtalen. Aksjon Gunnar

 

15/09

Stevneaktivitet, status

 • Foreløpig terminliste for 2010 ligger ute på hjemmesiden
 • Neste stevne hos oss 31okt-1 nov.
 • Invitasjon til å bidra med dugnadsinnsats er lagt u på hjemmesiden i forkant av de siste stevnene. Er fortsatt aktuell og ligger fortsatt ute
 • Invitasjon til kurs i førstehjelp er publisert

 

13/09

Innkomne forslag

 • Ingen forslag

 

07/09

Eventuelt

 • Fest for dugnadsgjengen under Sommerstevnet fredag 23. Okt
 • Valgkomiteen inviteres til neste styremøte

 

 

26.10.09

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.