Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

04.05.09

Tidsrom:

1800-2100

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Nina, Birgit, Toril, Martha (Arild er vara for Hege fra sprangutvalget)

Forfall:

Nina, Jorun og Hege

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

  

Saksnummer

Sak

Ansvarlig

01/09

Saksliste og møtereferat godkjent

 

02/09

Regnskap

Foreløpig regnskap lagt frem og tatt til orientering. 4 av 5 stevner har gitt avkastning så langt i år.

 

09/09

Status fra utvalgene

Dressur: Det er stor aktivitet med treninger, men fortsatt veldig lav deltakelse på stevner. Satsningsgruppens aktivitet må evalueres med for å se om intensjonene med opplegget er oppfylt. Evaluering gjøres sammen med Louise.

Trenerne må forholde seg til beslutninger fra styret og utvalgene når det gjelder betalingsordninger med mer.

Det skal være dressurstevne 16. Mai.

Sprang:

Ikke noe spesielt å melde denne gang, treninger og stevneaktivitet er som planlagt.

 

Begge utvalgene vil gjerne ha flere medlemmer. Ta kontakt med Hege eller Birgit om noen har lyst til å være med.

 

Drift:

Gunnar gikk gjennom de vedlikeholdstiltakene som er igangsatt/planlagt. Arbeidet med igangsetting av luftegårdene er igangsatt. Det gjenstår en del på luftegårder bak ridehuset og ved hvitstallen. I tillegg gjenstår grusing. Det er videre anskaffet egen traktor som er mer egnet for horving / slodding enn det utstyret vi nå har. Formålet med anskaffelsen er at flere kan benytte ustyret og holde banene i best mulig stand.

 

10/09

Status for samarbeidsavtale med MVGS

  • Forslag til mal for samarbeidsavtale er oversendt fra Morten til MVGS. Har ikke fått tilbakemelding fra skolen.

 

11/09

Stevneplanlegging (hvilke stevner og hvilke klasser resten av vårsesongen)

  • Alternativ til D-stevne som ble avlyst 8-9 mai settes opp igjen 23-24 mai. Eli Sivertsen tar ansvar for påmeldinger. Arild tar ansvar for kommunikasjon med Rune om proposisjoner og lignende.

 

13/09

Innkomne forslag

  • Søknad om støtte til kurs for sprangdommer1 fra Anita Storsve og Baard Lindvaag. Kursavgift 1000,- pr deltaker. Styret ser positivt på at medlemmer tar initiativ til egen kompetanseheving, Søknaden innvilges under vanlige forutsetninger om at deltakerne bidrar i klubbens stevneaktivitet.

 

07/09

Bemanningsutvalg og arbeidsgruppe for Sommerstevnet. Styret blir arbeidsgruppe for Sommerstevnet.

 

08/09

Eventuelt

  • Ansvar for klippekort. Arild tar ansvar for å skrive ut kort til treningene.
  • PC for regnskapsføring. Den gamle PCen for regnskapsføring er i ferd med å gå i stykker, og det kjøpes inn en ny.

 

 

04.05.09

Martha Torvik

  

Neste møte mandag 1. Juni. Hovedsak planlegging sommerstevnet.

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.