Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

30.03.09

Tidsrom:

2000-2200

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Nina, Birgit, Toril, Jorun, Hege, Martha

Forfall:

 

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

Sak

 

 

01/09

Møteinnkalling og saksliste og referat

 • Godkjent

 

 

 

 

02/09

 

Regnskap
 • Status på regnskapet gjennomgått og tatt til orientering.

 

 

09/09

Status fra utvalgene
 • Sprangutvalget;
  • Har hatt gjennomgang av treningstilbudet på senteret og TRØN for øvrig.
  • Sprangutvalget må planlegge eventuell deltakelse i lag-NM. Lag-NM går i Arendal uke 29.

 

 • Dressurutvalg;
  • Har forsøkt å flytte en Ole-trening til BB - Horses på grunn av kollisjon med stevne, men har ikke lyktes med dette.
  • Det er satt opp fellestransport til stevne hos Verdal. Dressurstevner er satt opp 16. mai (distriktsstevne) og 21-22 juni (landsstevne)

 

 • Felles for begge grenene;
  • Hovedtrenerne koordinerer og organiserer eventuelle endringer i treningsaktivitetene.  Styret presiserer at alle treninger skal være godkjent av dressur eller sprangutvalget. Treninger skal ikke foregå over to haller samtidig, oppvarming skal skje ute eller i samme hall som treningen foregår i.

 

  • Treningene skal betales gjennom klippekort, hvor det innbetales et gitt beløp og det trekkes av et beløp pr deltakelse. Hege legger frem eksempel på klippekort. Minimumsbeløp på 1125,- innbetales. Trenerne deler ut klippekort ved fremvist kvittering.

 

  • Det må tas hensyn til kapasitet på senteret og kvalifikasjoner til trenerne ved oppsett av treningstider og grupper.

 

 

10/09

Status for samarbeidsavtale med MVGS
 • Det har vært stor møteaktivitet med agenda samarbeidsforholdet mellom skolen, senteret og TRØN. Arbeidet går videre i de kommende ukene.

 

11/09

Siste forberedelse før medlemsmøte 1. april
 •  Det meste er klart, program, bidragsytere, mat og lignende er klart.

 

07/09

Innkomne forslag
 • Treningssamling i forbindelse med Sommerstevnet er vedtatt og lagt ut på hjemmesiden.
 • Hjemmesiden er svært oppdatert og informativ, Gunnar tar ansvar for å oppdatere i forhold til gjeldende sponsoravtaler.  

 

13/09

Bemanningsutvalg og arbeidsgruppe for Sommerstevnet
 • Bemanningsutvalg for stevner. Morten tar ansvar for å sette opp mannskapslister og navn på aktuelle kandidater skal sendes dit. Dugnad på banebygging og lignende fredag, danskeboksene fikses på torsdag.
 • Arbeidsgruppe for Sommerstevne blir styret.

 

 

08/09

Eventuelt

 • Det vil bli lagt ut informasjon om sentertreninger i sprang på hjemmesiden i nærmeste fremtid.
 • Klubbens aktivitet er gjennomgått og godkjent av Idrettskretsen.
 • Foreldrestevnekurs. Morten tar ansvar og får med seg Rune Rinnan og Tom Valdor.

 

 

 

 

30.03.09

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.