Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

02.03.09

Tidsrom:

2000-2200

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Nina, Birgit, Toril, Jorun, Hege, Martha

Forfall:

 

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

 

  

Sak

 

 

01/09

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

 

02/09

 

Konstituering av styre
 • Styret har konstituert seg.

 

 

03/09

Sammensetning av utvalg/ bemanning/ sekretariat / kafe
 • Sprangutvalget er fullsatt, men i tillegg ønskes det en ponnirepresentant. Geir Holthe har meldt sin interesse og blir kontaktet av Hege K Hoseth.
 • Bemanningsutvalg: Martha setter opp oversikt over hvem som kan HorsePro. I tillegg til foreslåtte representanter bør alle sentrene være representert i utvalget. Utvalgene tar ansvar for at bemanningskomiteen blir komplett.
 • Utvalgene lager korte referat fra sine møter.

 

 

04/09

Valg av representanter til Ryttertinget
 • Birgit, Martha og Hege er våre representanter til tinget. Martha ordner billetter.

 

05/09

Fastsette møtetidspunkt og agenda for medlemsmøte
 • Medlemsmøte avholdes mandag 1. April.  Eksakt tidspunkt og agenda vil bli lagt ut på hjemmesiden.  Utvalgslederne og Jorun lager forslag til opplegg.

 

06/09

Planlegging og mannskap L – stevne 5-7 mars
 • Sekretariatet er bemannet.
 •  Hege samsnakker med Ida angående bemanning angående representanter fra ”sine” senter.
 • Morten setter opp funksjonsliste.

 

07/09

Innkomne forslag
 • Ingen innkomne forslag i dag

 

 

08/09

Eventuelt

 • Klubbstyret har bedt om et møte med MVGS for å samsnakke om fremdriften og videre samarbeid. Møtet skal avholdes på Høvdingen, Melhus tirsdag 03.03.09 kl 1500.  
 • Treninger skal betales inn til klubben, som utbetaler til trenerne etter regning. Trenerne og koordinatorene tar ansvar for dette
 • Søknad fra Anita Storsve om økonomisk støtte til dommerkonferansen avslås.
 • Styret vedtar innkjøp av to stk høytalere for bruk på stevner. Kostnad ca 4000,-

 

 

 

 

02.03.09

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.