Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

 07.01.09

Tidsrom:

1900-2100

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Toril, Arild, Nils, Elisabeth

 

 

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

Sak

 

Ansvarlig

 

Årsmøtet

Tirsdag 24.02, kl 1900. Sted blir fastsatt senere.

Årsberetninger fra dressur og sprangutvalg skal være ferdig 09.02.

 

Valg

Alle unntatt Martha er på valg.

 

Budsjett 09

Gjennomgang av resultat 08 og forslag til budsjett 09.

Avtalte justeringer utføres og distribueres på mail.

 

Klubbens drift av senteret

Klubben har drevet senteret i 3 år i mars 09. Det er nå på tide å ta stilling til hvorvidt målsettingene med driften har lyktes. Skal klubben avslutte senterdriften når gjeldende avtale går ut, må dette planlegges i 2009.

Behov for bedre definering av roller. Hvem gjør hva i utvalgene, driftstyre, klubbstyre, medlemmer med mer. Styret ønsker å ta initiativ til en bred debatt rundt denne saken.

 

Informasjon fra styret

Hjemmesiden brukes aktivt til å legge ut informasjon, også som bakgrunn for diskusjon og innspill.

 

Informasjon fra dressurutvalget

Info om hvem som er tatt ut til dressurens satsningsgruppe, og planer for satsingen videre.

Forslag til stevner i 2009: 25 -26 april (D), 13-14 juni (L), 12-13 september (D)

Drive- in stevne i mars?

Dressurtreninger foregår nå på torsdager og mandager

 

Terminliste 09

Foreløpig terminliste diskutert. Besluttet å ta ut stevnet 28-01 mars og la TRHM arrangere denne helgen i stedet.

 

Forslag til saker på årsmøtet

  • Sammenslåing av sprang og dressurutvalg til sportsutvalg. Styret utarbeider innstilling til felles sportsutvalg.
  • Forslag om å ta baneleie fra ryttere som rir trening her og som ikke tilhører senteret.
  • Vedtektsendringer TRØN AS. Klubbstyret sender svar til forslagstillerne med begrunnelse på hvorfor vedtektene er som de er.
  • Innkjøp av ATV(4 – hjuling). Driftstyret skriver svar til forslagstillere, hvor det bes om avklaring på hvilken andel skolen kan bidra med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

07.01.09

Martha Torvik

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.