Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Medlemsmøte

Dato og tid:

09.12.09

Tidsrom:

1900-2100

Sted:

Kroa

Tilstede

Totalt ca 25 medlemmer

 

Sak

 Agenda:

1) Kort tilbakeblikk på klubbens aktiviteter i 2009 samt status fra sprang og   dressur utvalgene

2) Regnskap for TRØN AS 2008

3) Driftsovertakelse

4) Terminlista for 2010

 

1

Kort tilbakeblikk på klubbens aktiviteter i 2009

 

  Ca 400 medlemmer

  16 stevnearrangement

  Ukentlige treninger

  Treningshelger

  Medlemsmøte

  Brannslukningskurs

  Førstehjelpskurs

  Middag/julebord for mannskapene på sommerstv.

  Juleavslutning for ponnirytterne.

v/ Morten Løes

 

Status fra dressur

 

  1 distriktsstevne

  2 landsstevner

  Til sammen 5 stevnedager

  Faste treninger hver uke

  Treningshelger med Ole Linnet

  Rekordstor deltakelse i Kretsmesterskapet

v/ Morten Løes

 

Status fra sprang

 

  8 distriktsstevner

  4 landstevner

  1 elitestevne

  Til sammen 29 stevnedager

  Ukentlige treninger ponni og hest

  Treningshelger med Niclas Parmler første halvår

Sommerstevnet

  Største ridearrangement nord for Dovre til alle tider

  8 stevnedager sprang og 2 stevnedager dressur

  150 klasser

  900 startende ekvipasjer

  150 hester på gjesteoppstalling

  Inkludert 10 cuper (bl.a Kingsland, Power Control, Bjerke, CSI, Oslo Horse Show)

  Gjennomført på dugnadsinnsats av ca 50 av medlemmene (og god hjelp fra Bruråk og Trondheim)

v/ Morten Løes

 

Ressurser og administrasjon

 

  Godt samlet overskudd fra stevneaktiviteten

  Ca 200.000,-  ”på bok”

  Oppgradert hindermateriell for stevner ute

  To dressurrailer

  Elektronisk tidtakerutstyr

  Musikkanlegg

  100% eierskap av Trøndelag Hestesportsklubb AS

Hjemmesiden

  Veldig godt besøkt

  Har blitt ressursside for sporten i regionen

Styremøter

  8 møter i styret gjennomført

  Medlemmer, hvordan komme i kontakt og referater publisert på nettsiden

  Mottatt to forslag, begge søknader om støtte til kurs i NRYF. En imøtekommet, en avslått

v/ Morten Løes

 

 

 

 

 

Utfordringer i tiden fremover

 

  Engasjere flere av medlemmene i stevneaktiviteten

  Lite stabilitet og lav deltakelse på ukentlige treninger, særlig sprang

  Styrke samarbeidet mellom vgs og klubben

  Opprettholde stevneaktiviteten / kvaliteten

v/ Morten Løes

2

Fremleggelse av regnskap 2008 TRØN AS

 

  Positive resultater og egenkapital i alle driftsår

  Regnskapet 2008 var klart i slutten av august

  Godkjent uten anmerkninger

  Medlemsmøtet utsatt både pga tid for regnskapet og pga overdragelse av drift

Underveis i fremleggelsen var det åpent for å stille spørsmål. I tillegg var det innsendt noen spørsmål i forveien. Spørsmål ble besvart muntlig under presentasjonen.

Status økonomi og drift i TRØN AS 2009

 

  Resultat pr. august i underkant av 10 % bedre enn i fjor

  Forventet resultat ved 12 måneders drift i størrelsorden 200’

  Forventet resultat ved 8 mnd. drift vil være mindre og bla avhengig av hvilke tap som må tas på fordringer.

v / Gunnar Hammer

3

Driftsovertakelse

Eier av senteret tok over driften fra 01.09.09. Pr i dag er endelig avtale om driftsoverdragelse og leie for klubbens aktivitet ikke signert.

 

  April/mai, Tilbud/forespørsel fra eier om å overta driften

  Motivasjon -  "Innsats står ikke i forhold til resultatene"

  28. mai, møte med eier .

  Framgangsmåte  1) å forhandle fram en avtale, 2) sjekke denne ut mot noen sentrale medlemmer i klubben 3)signere avtalen med forutsetning om godkjennelse på ekstraordinært årsmøte.

  Avtale på plass i juni  - ivaretar klubbens behov for trening og stevne arena.

  Ingen framdrift i juli pga ferie   Avtale klar til signering 5. august.

  Signering av avtalen drøyer ut da eier ønsker mer informasjon

  Eier overtar driften 1. september, men avtale ikke signert

  Okt/nov eier overtar aktiva i selskapet (Kontrakt for salg av traktor signert 26.11.09 )

  TRØN AS sin hovedutfordring framover er å drive inn fordringer.

v/Morten Løes

5

Terminliste 2010

 

  Søkt om ca de samme stevnene for 2010 som 2009

  Stor aktivitet gir stor slitasje på dugnadsfolket – vi trenger flere gode hjelpere

v / Morten Løes

 

11.12.2009

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.