Innkalling og saksliste til årsmøte

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 

Innkallingen ble bekjentgjort på klubbens hjemmeside 30.Des.2012. Med dette følger fullstendig saksliste og årsmelding for ordinært årsmøte som blir avholdt

 

 

 

 

Torsdag 31. Januar, kl. 19:00

Stall Øysand

 

 

 

 

 

 

Saksliste:                   

1.      Godkjenne de stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling og saksliste

3.      Valg på møteleder og sekretær

4.      Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

5.      Behandle årsmelding

6.      Behandle regnskap

7.      Behandle innkommende forslag:

8.      Fastsette kontingent for 2014

9.      Vedta budsjett for 2014

10.  Valg på styre og utvalg

11.  Gi styret fullmakt til å velge representanter til ryttertinget

 

 

 

 

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

 

 

 

Styret 24.01.13