Årsmøte  31.01.13

 

Møtetidspunkt:  31.01.13 kl. 19.00

Sted: Kroa Øysand

Tilstede: 14

 

 

Saksliste:   1. Godkjenne de stemmeberettigede

                   2.  Godkjenne innkalling og saksliste

                   3.  Valg på møteleder og sekretær

                   4.  Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

                   5.  Behandle årsmelding

                   6.  Behandle regnskap

                   7.  Behandle innkomne forslag

                   8.  Fastsette kontingent for 2014

                   9.  Vedta budsjett for 2013

                 10.  Valg på styre og utvalg

                 11.  Gi styret fullmakt til og velge representanter til ryttertinget

 

 

 

-   Godkjenne de stemmeberettigede / Godkjent

 

-   Godkjenne innkalling og saksliste / Godkjent

 

-   Valg på møteleder og sekretær / Bettina Lysklætt og Trine Ellerås

 

-   Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll / Siv Frisvoll og

 

-   Behandle årsmelding / Godkjent

 

-   Behandle regnskap / Godkjent. Ønskelig med en plan over hvor alle bilagene skal føres

 

-   Behandle innkomne forslag / Ingen

 

-   Fastsette kontingent for 2014 / Kontigent uendret.

 

-   Vedta budsjett for 2013 / Budsjett ikke godtatt men det nye styret gis fullmakt til og 

     fastsette nytt

 

-   Valg på styre og utvalg / Se tabell

 

-  Gi styret fullmakt til og velge representanter til ryttertinget / Fullmakt gitt

 

Event:

-   Årsmøte godkjenner at ekteparet Hilde og Roy Olsen sitter i styre og utvalg

 

- Valgkommite` ble ikke valgt. Styret ordner dette.

 

 

 

 

 

Funksjon

2012

På valg/tar

gjennvalg

Forslag 2013

Styrety/utvalg 2013      

Leder

Bettina Lysklætt

På valg

Roy Olsen

Roy Olsen

Nestleder

Heidi F. Heggernes

 på valg

Kjell Jensen

Kjell Jensen

Sekretær

Trine Ellerås

Ikke på valg

Trine Ellerås

Trine Ellerås

Kasserer

Janette Sørum Barsnes, 2 år

 

Trine Ellerås

Styret har fullmakt til og velge kasserer

Sprangutvalg

Nina Eilertsen 1 år

På valg

Rune Rinnan

Rune Rinnan

Dressurutvalg

Turid Buvik, 2 år

På valg

Elin Berg

Elin Berg

Ungdommsrep.

AnneSofie Evienth Sørhaug

 

Chalotte Vanvik

Chalotte Vanvik

Vararepresentant

Birgitt Hågensli

På valg

Janne Bakken

Janne Bakken

Vararepresentant

Kjell Jensen

 

Heidi Ytrestøl

Heidi Ytrestøl

Vararepresentant

Sverre Fordal

På valg

Tonje Langfjord

Tonje Langfjord

 

 

 

 

 

Leder sprang

Nina Eilertsen

På valg

Rune Rinnan

Rune Rinnan

Medlem

Rune Rinnan

 

Hilde Grimnes Olsen

Hilde Grimnes Olsen

Medlem

Inger Beate Berg

 

Tonje Langfjord

Tonje Langfjord

Medlem

Tore Sørhaug

 

Kirsti Arnesen

Kirsti Arnesen

Medlem

Jorunn Anita Grendal

Tar gjennvalg

Jorun A Grendal

Jorun A Grendal

Medlem

Camilla Valsø Hansen

 

Rune Rinnan

Styret velger inn flere hvis nødvendig

Medlem

Kjell Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder dressur

Turid Buvik

 

 

 

Medlem

Rune Ellefsen

 

Rune Ellefsen

Rune Ellefsen

Medlem

Elin Berg

 

Elin Berg

Elin Berg

Medlem

Marie Ramstad

 

 

 

Medlem

Tonje Lundqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bane og utstyrsutvalg

 

 

 

 

Leder

Kjell Jensen

 

Roald Øye

Roald Øye

Medlem

Roald Øye

 

Ståle Mellemsæter

Ståle Mellemsæter

Medlem

Ståle Mellemseter

 

Magne Andersen

 

Medlem

Moretn Askimdal

 

Kjell Jensen

Kjell Jensen

 

 

 

Truls Stav

Truls Stav

Kro utvalg

 

 

 

 

Leder

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor

Svein Inge Storaune

 

 

 

Revisor

Hans Petter Aalberg

Tar gjennvalg

Hans Petter Aalberg

Hans Petter Aalberg

 

 

 

 

 

Valgkomite

Ann Helen Granbo

 

 

 

 

Siv Frisvoll