INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

 

Det innkalles til årsmøte i Trøndelag Hestesportsklubb torsdag 31.01.2013, kl 19:00 i kroa på Øysand.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbens styre ved leder, Bettina Lysklætt Ola Setroms v 12b 7024 Trondheim, i hende innen 17.01.2013. Forslag må leveres skriftlig.

 

Fullstendig saksliste inkludert årsmelding og regnskap vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Vi ønsker at flest mulig medlemmer møter til et aktivt årsmøte.

 

 

 

 

 

 

Trondheim 28.12.12

Styret