Årsberetning

for

2012

 

 

 

 

          Trøndelag Hestesportsklubb

 

 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse

 

1.     Styrets sammensetning

2.     Styrets arbeid

3.     Aktiviteter

4.     Økonomiske forhold

5.     Framtidsutsikter

6.     Sprangutvalgets beretning

7.     Dressurutvalgets beretning

8.     Medlemstall

9.     Regnskap 2012

10.                       Budsjett for 2013

1. Styrets sammensetning

 

Styret var for 2012 sammensatt som følger:

 

Leder:                                                Bettina Lysklætt

Nestleder:                               Heidi F. Heggernes

Styremedlem:                                     Janette Barsnes

Styremedlem:                                     Trine Ellerås

Styremedlem (sprang):           Nina Eilertsen

Styremedlem (dressur):          Turid Buvik

Vararepresentant                    Sverre Fordal, Kjell Jensen

 

 

 

2. Styrets arbeid

 

Årsberetningen vil gi et samlet bilde av aktivitet og økonomisk status i klubben for 2012. Dette gjøres ved beretningen fra styret og utvalgene for dressur og sprang samt revidert årsregnskap.

 

 

Styremøter

 

Det er for 2011 avholdt 7 styremøter, samt årsmøtet i slutten av mars 2012. I tillegg har sprang- og dressurutvalgene avholdt egne møter. Vararepresentantene har møtt på styremøtene.

 

 

Medlemsmøter

 

Det er avholdt møte i forkant av sommerstevnet. Samt en grillfest for medlemmer og funksjonærer.

 

 

3. Aktivitet

 

Aktivitetsnivået i klubben har vært på samme nivå som 2011 og 2012 av stevner i sprang og i dressur.

 

Stevner

 

Alle stevner har i henhold til terminlisten blitt gjennomført. Vi arrangerte i tillegg et drive-in stevne i forkant av sommerstevnet. Årets siste dressur stevne ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Dette medførte at det i 2012 ikke ble gjennomført klubbmesterskap i dressur.

Vi ser at påmeldte ekvipasjer er størst på lørdag og mindre på søndag. Dette er en trend som også er gjeldene for andre klubbers arrangement.

Vi arrangerte et L-stevne i mai måned. Det bør vurderes å kjøre et kombinert D/L-stevne pga antall påmeldte og økonomi.

             

 

 

 

 

Sommerstevnet

 

Sommerstevnet ble i år etter ønske avviklet som tidligere med et D-stevne, L-stevne og avsluttet med et E-stevne. Dressurstevnet ble avholdt helgen før. Det viste seg i år å være gunstig da værgudene ikke var på vår siden og ridehallen måtte benyttes som fremridningsarena.

 

D og L-stevnet hadde god deltagelse, og mange tilreisende. Deltagelsen ved E-Stevne ble bedre enn forventet, men led under flere års dårlig kvalitet på baneforhold og ryktene omkring dette. Klubben er avhengig av flere tilreisende ved E-stevnet for at det bør gjennomføres i 2013. Arrangementsmessig ble sommerstevnet en suksess. Det var godt med hjelp fra klubbens medlemmer og fra andre klubber både i Nord og Sør. Vinnerdekken til alle i alle klasser. Økonomisk blir også et E-Stevne en belastning da klubben ikke lengre har det samme inntektsgrunnlaget som tidligere, på for eksempel oppstalling. Frafall av lokal banebygger, førte til ekstra kostnader på transport og hotell for tilreisende dommer. 4740,- i reise pluss hotell på pålydende 4189,-  

E-Stevnet 2013 er godkjent av forbundet med forbehold om at avridningsbanen utbedres.

 

 

 

 

 

 

 

Trening

 

Sprangtrening

 

Under årsmøtet i 2012 kom det fram synspunkter i forhold til klubbens sprangtrening og ulike ønsker rundt dette. Det ble i ettertid kalt inn til et møte med sprangutvalg, og medlemmer der kun noen dukket opp.

I ettertid ble det ble gjort en kartlegging av klubbens aktive ryttere, deres treningstilbud og hvilke tilbud som finnes. Det ble også tatt kontakt med andre rideklubber i kretsen for å høre hva deres oppfattning av klubbtrening er og hva som praktiseres.

De aller fleste av våre startende ryttere uansett nivå har et tilbud om trening på de senter der de står oppstallet. Treningene er stort sett åpne for alle uansett klubb og tilhørighet. Det er flere gjestetrenere i omløp og alle jobber med å få fulle kurs. I februar 2012 gjennomførte klubben kurs med Geir Gulliksen. Planen var at dette skulle være som i 2011. Geir ble i slutten av februar alvorlig syk, og videre kurs ble lagt på is.

Sprangtrening/trenere ble igjen tatt opp til ny vurdering. 

Selv om ikke alle er enige mener vi at klubbens treninger skal være samlende, sosialt og et tilbud til alle. Det var i 2012 ikke mindre enn 4 forskjellige gjestetrenere i omløp i Sør Trøndelag, som flere av våre medlemmer deltar på. Alle er tiltenkt som et eksklusivt opplegg, men ender opp med vanskeligheter med å få nok deltagere og eller avlyse. Å engasjere nok en trener eller sette i gang Geir igjen, vil føre til at det kolliderer med de kurs om allerede går og ta deltagere fra disse.

Klubben ble på senhøsten kontaktet av Maiken Myhr fra Trondheim rideklubb om et samarbeid rundt treningene med Toril Hemmingby. Toril er en dyktig og anerkjent trener. Dette er et godt tilbud som flere av våre ryttere allerede benytter seg av. Det var tiltenkt at Toril skulle ha bakkearbeid på stall Granly og sprang på Øysand. Men på grunn av opptatt halltid og områdeleie fortsetter treningene i Klæbu. Her er det mulighet for dialog og et videre samarbeid.

 

 

 

 

 

 

Satsningsgruppe i dressur

 

Dressurtreningene med Louise går ukentlig i perioder av året. Det er stabilitet rundt treningene. Og opplegget fungerer godt. Det jobbes med administreringen av treningene for å få dette inn i et system som fungerer bedre i forhold til betaling og oppfølging rundt dette.

 

 

4. Økonomiske forhold

 

Kasserer måtte gå av i juni pga mistanke om økonomisk utroskap. Mistanken viste seg å være reell. Heidi Heggernes ble satt inn som kasserer ut 2012. Klubbens konto og regnskap for 2011er gjennomgått og 2012 er gjennomgått og ført av regnskapsfører Elisabeth Holien.

Etter tydelige bevis og umiddelbar tilståelse fra valgt kasserer, ble forholdet politianmeldt. Saken er avsluttet etterforsket. Og dom avventes.

På grunn av kasserers avgang har store deler av 2012 gått med til å rydde i økonomien. Det viste seg at det var store hull i føringen av regnskapet på alle områder for 2012. Medlemmer måtte registreres i våre lister, stevneregnskap er blitt ført for år 2012 og kopier av orginalfaktura måtte erstattes og etterspørres. Alt er for 2012 pr i dag komplett.

Klubbens økonomi er pr i dag preget av dette forholdet.

 

 

5. Framtidsutsikter

 

På tre år har senteret hatt tre forskjellige drivere. Dette har preget klubbens drift de senere år.

Pr i dag er Øysand stedet vi har avholdt våre stevner og treninger. Når klubben har mistet mye av sitt inntektsgrunnlag til senteret og det i tillegg er ønskelig at klubben skal betale månedlig leie, eller leie for de arrangementer vi skal ha, samt områdeleie. Spørsmålet om egen stevnearena eller en ny klubbstruktur for møte dagens utfordringer.

Klubben har deltatt på møte med andre rideklubber arrangert av kretsen. Klubben har vært i dialog med andre klubber om sammenslåing av rideklubbene i kretsen. Videre har vi vært på møte med Travlaget om ”Nye Leangen” som anses å stå ferdig i 2014. Dette er et interessant område. Travsporten tenker langsiktig planlegging og ser fordelen av å utvikle et hestesportssenter der ridesporten er inkludert. Det er positivitet i miljøet for samarbeid og dialog om sammenslåing av klubber er godt i gang.

Vi ser at klubbtilhørigheten i stor grad er erstattet med tilhørighet til senter man står oppstallet. Og et stadig mer utvisket skille mellom klubbene i form av hvem man trener for, trener sammen med og hvem man reiser på stevne med.

Det er enighet mellom klubbene at en sammenslåing vil være et godt virkemiddel for sportslig framgang. Og for å få Trøndelag satt på kartet sportslig.

 

 

Situasjonen i dag preges av følgende:

 

 

 

 

6. Sprangutvalgets beretning

 

Sprangutvalgets beretning 2012 Årsmelding sprangutvalget 2012

Sprangutvalget har bestått av:

 

-         Nina Eilertsen

-         Kjell A Jensen

-         Camilla Valsø Hansen

-         Inger Beate Berg

-         Tore Sørhaug

-         Rune Rinnan

-         Jorunn Anita Grendal

Sprangutvalget har hatt månedlige arbeidsmøter opp mot arrangement av stevner.

Alle stevner i henhold til terminlisten er avholdt.

Stevnene har vært godt planlagt og godt gjennomført. Med god deltagelse både av klubben og andre klubbers medlemmer. Stevner på Øysand er populært.

Sommerstevnet er et høydepunkt for mange. Og vi ønsker at stevneinvitasjon skal komme ut så tidlig som mulig da flere legger opp ferien sin etter dette stevnet. Vi var i år tiltenkt flere cuper enn hva som ble avholdt. Det var skuffende at det gikk til Bergen. Samtaler med forbundet gikk inntil siste uke før sommerstevnets start.

 Det ble under sommerstevnet sponset vinnerdekken i alle klasser. Stevneveterinær og hovslager stilte sine tjenester tilgjengelig alle dager uten at det kostet klubben noen ting.

Dugnadsinnsatsen fra medlemmene har i 2012 vært bedre enn på lenge. Det har jobben med mannskapslister også vært. Vi ser at det er gjengangere som stiller opp gang etter gang og det dannes en hard kjerne av ressurser som vet sine plasser. Flere og nye støttespillere har også kommet på banen. Og i år var det enda flere enn året før som bidro for at stevner kunne gjennomføres. Sommerstevnet ønskes arrangert av alle, og medlemmer fra flere klubber i kretsen bidrar i større eller mindre grad med uunnværlig dugnadshjelp.

Mai måned ble brukt til å male alt utendørs hindermateriell.

Det ble arrangert et Drive-in Stevne uken før sommerstevnet, slik at de som ønsket kunne få prøve seg på banen og de nymalte hinder.

Det var også ønske om to drive-in stevner før jul. Da var hallen dessverre bortleid til andre arrangement.

Sekretariat og dommerbod fikk ansiktsløft og en mer enn tiltrengt oppgradering i løpet av sommeren.

Utebanen ble oppgradert i samarbeid med senteret og et knippe av klubbens medlemmer. De jobbet sent og tidlig for å få banen klar til sommerstevnet.

Flere på ulikt nivå har deltatt på reisestevner. Et populært stevne er Drammen springtour. Her deltok flere av klubbens medlemmer.

Flere gode ponniekvipasjer er på vei opp. De har gjort det godt på hjemmestevner, og vært ute og reist. Flere av våre, samt ponniryttere fra andre klubber, reiste i samlet flokk til kongsvinger med stor suksess både sportslig og sosialt. Det gror i bunnen. Og tilsluttede senter varsler om god ponnirekrutering.

Vi har hatt deltagelse på nasjonale og internasjonale stevner. Som nevnt ovenfor er Drammen springtour blitt et populært reisemål for mange. Vi hadde deltager under Nordic Tour, det også i Drammen.

Trøn hadde også en deltager under Nordisk mesterskap og NM. Andrea Ø Gendal og Cordial. Stevnet i østersund har blitt en tradisjon og Trøn stakk seirende av med gull i stevnets høyeste klasse Grand Prix med Ingrid Helene Løes og Jolly Jumper. Solveig Løes har også hatt en veldig god sesong og tatt flere flotte plasseringer bla fra Drammen springtour med Melanie Griffit.

Det ble under sommerstevnet gitt et beløp på kr 5000,- til Andrea Ø Grendal. Klubben støtter vanligvis ikke enkelt ekvipasjer. Dette ble gjort med bakgrunn i en sponsor som til sommerstevnet skulle ha et eget hinder med reklame. Da det ble knapt med tid for å produsere dette, ønsket sponsor at pengene skulle gå til en rytter som hadde bruk for pengene til sportslig aktivitet og utvikling. Klubben hadde flere kandidater som absolutt lå innenfor disse kriterier. Men med landslags uttak og deltagelse på uttatte stevner i innland og utland falt valget på Andrea Grendal.

Under etter årsmøtet i 2012 kom det fram synspunkter i forhold til klubbens sprangtrening og ulike ønsker rundt dette. Det ble i ettertid kalt inn til et møte med sprangutvalg, og medlemmer der kun noen dukket opp.

I ettertid ble det ble gjort en kartlegging av klubbens aktive rytter og deres treningstilbud og hvilke tilbud som finnes. Det ble også tatt kontakt med andre rideklubber i kretsen for å høre hva deres oppfattning av klubbtrening er og hva som praktiseres.

De aller fleste av våre startende ryttere uansett nivå har et tilbud om trening på de senter der de står oppstallet. Treningene er stort sett åpne for alle uansett klubb og tilhørighet. Det er flere gjestetrenere i omløp og alle jobber med å få fulle kurs. I februar 2012 gjennomførte klubben kurs med Geir Gulliksen. Planen var at dette skulle være som i 2011. Geir ble i slutten av februar alvorlig syk, og videre kurs ble lagt på is.

Sprangtrening/trenere ble igjen tatt opp til ny vurdering. 

Selv om ikke alle er enig mener vi at klubbens treninger skal være samlende, sosialt og et tilbud til alle. Det var i 2012 ikke mindre enn 4 forskjellige gjestetrenere i omløp i Sør Trøndelag, som flere av våre medlemmer deltar på. Alle er tiltenkt som et eksklusivt opplegg, men ender opp med vanskeligheter med å få nok deltagere og eller avlyse. Vi har på kurs vi har gjennomført med Geir ikke hatt for få påmeldte. Men å engasjere nok en trener eller sette i gang Geir igjen, vil føre til at det kolliderer med de kurs om allerede går og ta deltagere fra disse.

Klubben ble på senhøsten kontaktet av Maiken Myhr fra Trondheim rideklubb om et samarbeid rundt treningene med Toril Hemmingby. Toril er en dyktig og anerkjent trener. Dette er et godt tilbud som flere av våre ryttere allerede benytter seg av. Det var tiltenkt at Toril skulle ha bakkearbeid på stall Granly og sprang på Øysand. Men på grunn av opptatt halltid og områdeleie fortsetter treningene i Klæbu. Her er det mulighet for dialog og et videre samarbeid.

Sprang har i motsetning til dressur ingen ukentlig trener. Det er forventet av mange at mer av penger som kommer inn skal gå tilbake til sporten. Da dugnadsinnsatsen oppleves som dalende, ble det satt i gang tiltak for å gi noe tilbake til de som bidrar. Det ble vedtatt å innføre et belønningssystem. Retningslinjene for dette ligger på klubbens hjemmeside. For 15 dugnadspoeng kan rytteren starte laveste klasse gratis.

Det er en god investering for å oppdra ungdommen, og for å få gjennomført stevner på en smidig måte. Samt å gi noe tilbake til våre aktive ryttere.

 

Resultater:

Klubbmesterskap:

Rekrutt

-         Tina Eriksen og Bøgely`s Liquido

-         Ida Marie Aanonli og Royal Cash

-         Ida Skolmli og Birkely`s Avion

Ponni Kat II

-         Victoria Kummervold og Stormy

Ponni kat I

-         Maria Askindal og Castor III

Junior

-         Marita C Moen og Sweet Balooba

Ung rytter

-         Synne A Selstad og Quiberon

Senior

-         Maren Hammer og Lorenzo V

Kretsmesterskap

Ponni kat II

-         Sølv: Martine Heggernes og Highlight III

-         Bronsje: Maria Barstad og Chapmans Lupo

Junior:

-         Sølv: Synne Selstad og Quiberon

Unge ryttere:

-         Bronsje: Anna Sofie Søhaug og Aprilia

Dessverre var det få deltagere på individuelt KM som ble arrangert på Steinkjer. Både fra vår klubb og andre klubber. Individuelt og KM-Lag ble i år arrangert som to separate arrangement.

Trøn fikk gull i KM lag ponni og Sølv i KM-Lag hest.

Andrea Øie Grendal deltok i NM 2012

Et av målene for 2012 var deltagelse i finale i Norgescupen. – Det viser seg å være stor oppsluttning rundt det første stevnet som arrangeres av Trondheim rideklubb. Etter tidligere års kollisjon mellom andre avdeling som går i Ålesund og Drammen Springtour sist ble det sist år i samarbeid med kretsen og forbundet jobbet for å få flyttet dette stevnet. Det viste seg at dette var av liten betydning, da de som var aktuelle ble kontaktet ikke hadde noe ønske om å reise.

Før finalen der vi hadde lag kvalifisert i flere finaler ble alle av klubbens aktive medlemmer kontaktet. Vi har både hester og ryttere som kunne reist, men dessverre viser det seg at få ønsker å prioritere dette. Deltagere ble før første avdeling gjort klar over hva som ble forventet og hva klubben kunne bidra med. Det samme opplevdes også i andre klubber i Trøndelag.

 

 

 

 

7. Årsmelding Dressurutvalget 2012 :

 

 

Dressurutvalget har bestått av:

 

Turid Buvik- leder

Rune Ellefsen

Tonje Lundqvist

Marie Ramstad- fram til sommer 2012

Elin Berg

Trine Hogstad – fra april 2012-erstatter Marie Ramstad

 

Utvalget har hatt månedlige møter med godt samarbeid, noe som gjenspeiles i oppmøte, god stemning og utførte oppgaver.

 

Stevner 2012

 

Også årets sesong har vært preget av svært godt oppmøte. Utvalget er svært godt fornøyd med måten online påmelding gjør jobben lettere for oss som arrangør.

 

Vi har også en dedikert dressur-gjeng som bidrar både i for og etterkant, -dette er vi evig takknemlige for. Spesielt når medlemmer fra andre klubber bidrar. STOR TAKK. Som landsdelens største stevnearrangør er det helt uvurderlig, og helt nødvendig for å klare avviklingen av våre stevner. Vi har tidvis slitt med frivillige som ikke har møtt, og har fått inn frivillige på kort varsel. Dette setter vi stor pris på med tanke på at vi har store stevner- gjerne 2 parallelle stevner på 2 baner og ofte 3 dommere i aktivitet samtidig.

 

Det er i alt gjennomført 7 stevner: 3 D-stevner og 4 L-stevner fordelt på 3 helger.

 

Det er 401 ekvipasjer som har deltatt på dressurstevner arrangert av TRØN i 2012.

Vår travleste helg noensinne var sommerstevnet med D- og L-stevne med 190 startende til sammen og 5 dommere i full aktivitet. Samtlige stevnehelger har hatt mer enn 100 startende. Dette er en økning fra rekordstore 2011.

 

Vi har hatt en del problemer med endringer i innmeldte L-stevner, og som vi til tross for purringer gjennom året på Horse Pro, ikke har fått rettet opp på det som var blitt lagt ut. Det har også tatt opp til 4 uker å få publisert stevneinvitasjoner, noe som er uheldig. Det har til tross for disse problemene gått stort sett greit, og vi har hatt godt oppmøte på våre stevner. Med unntak av siste stevne i oktober hvor vi avlyste pga lite påmeldte.

 

FH-Gradering

I regi av Tonje Lundqvist har det vært gradering av FH-ryttere i kretsen. I alt 5 ekvipasjer ble gradert, noe som gir en betydelig økning i FH-ryttere i kretsen. Det er også 2 Trøn-medlemmer som har deltatt på nasjonal FH-samling. Tonje Lundqvist er også tatt opp til nasjonal FH-satsingsgruppe.

 

 

Klubbtreninger 2012

 

Klubbtrener er Louise Almlund. Klubben har gått over til ukentlige treninger i 2011, noe som har ført til enda større interesse og framgang hos våre ryttere. Dette har også ført til netto tilfang av medlemmer som ønsker å delta i TRØNs dressurmiljø og treninger. Dette er en svært gledelig utvikling, som lover godt for TRØN dressur i 2013.

 

 

 

 

Teknisk personell

 

TRØN har i mange år manglet dommere. Med den generelle dommermangelen i området har vi hatt problemer med avvikling når dommere har blitt syke, eller stor påmelding/landsstevner med mange høye klasser som krever flere dommere pr klasse. Gledelig er at TRØN har fått har udannet 2 dressurdommere i 2012.

 

 

Satsinggruppa 2012

 

Det nye opptakssystemet fungerer mye bedre, - oversiktlig og «rettferdig», og var betydelig enklere å foreta opptaket i år.

 

 

Satsingsgruppa 2012 besto av:

 

Julie Granbo Birkelund (Ponni)¨

Hege Sættem

Hilde Tokstad

Tonje Lundqvist

Turid Buvik

 

Klubbtrener er som tidligere år Louise Almlund  Løkken,  www.louisealmlund.com, som i tillegg til å være en dyktig trener, også selv konkurrerer aktivt internasjonalt  på høyt nivå med gode resultater.  Det er helt uvurderlig å ha en slik klubbtrener, og klubben får nye medlemmer på grunn av dette.

 

Resultater for satsinggruppen:

 

I 2012 har vi fått 6 ryttere inn på rankinglisten –senior, og i alt 8 ryttere inn på alle rankinglistene.

For å komme på rankingsliten må man 1) ha fått plassering i klasse og 2) ridd kvalitetsmessig godt- dvs over 60% i klassen. 

 

4 av 5 ryttere i satsingguppener i 2012 på Rankinglisten.  Dvs at vi har i alt 8 ekvipasjer (6 senior, 1 Jr, og 1 Ponni) på årets ranking. Beste TRØN-rytter ligger på 6 plass, imot sesongen 2011- hvor beste TRØN senior rytter var på 18’nde plass- og det var kun 2 totalt og 1 i henholdsvis Jr og Ponni. (Konsistent med tidligere år- 3 stk på ranking i 2010 og 2 stk  i 2009) – se tabell under

 

Den rytteren som har gjort det desidert best gjennom året er Julie Granbo Birkelund. Gratulerer! J

 

Dette er en betydelig forbedring både med hensyn på kvalitet og antall. Vi har altså i år flere ryttere, som nå holder høyere kvalitet i sin ridning. Dette underbygger at man gjennom satsingen har fått fram flere konkurranseryttere, som faktisk også konkurrerer, hvor 2 av satsingsgruppens medlemmer har over 25 starter i år.

 

 

2012

2011

Senior

8 stk

2 stk

Junior

1 stk

1 stk

Ponni

1 stk

1 stk

 

Den rytteren som har gjort det desidert best gjennom året er Julie Granbo Birkelund

 

Vi har som tidligere år ryttere i satsingsgruppen som har slitt med hestene sine, men selv disse har plasseringer og er kommet med på rankingen.

 

 

Atkiviteter:

 

Satsinggruppa hadde en aktivitetsplan, som er fulgt med 2 unntak.

 

Gjennomførte aktiviteter:

 

·         Sosial samling etter opptak. (Fraværende Hilde Tokstad (reise) og Tonje (syk)).

 

·         Reisestevne-  Atlungstad våren 2012  (Tonje Lundqvist og Hege Sættem deltok ikke pga skade hest, samt Hilde Tokstad var på stevne med sønnen)

 

·         Videovurdering gjennomført 2 ganger (siste gang dårlig pga dårlig video, men fikk gjennomgått fokus for trening)

 

·         Lag KM –deltatt med 1 lag

 

·         Arrangere rideprøve for å underbygge Opptak og vurdering for videre satsing av trener/rep dressurutvalg/rep eksteriørdommer dressur.

 

·         Treningssamling på Oppdal. Den ordinære datoen i juni kolliderte med Louises stevner, slik at vi måtte flytte samlingen til juli. Det var da flere i satsingsgruppa som var på ferie, slik at det ikke ble hele gruppa.

 

Ikke gjennomførte aktiviteter:

 

·         Temakvelder. Vi ønsket å få til temakvelder, men dette klarte vi aldri å få til (ingen spesielt god grunn –annet enn tid og planlegging). Vi bør satse på å få til 1-2 mht dette er svært godt for samhold i gruppa, samt en gylden anledning for å få fokus på det mer teoretiske delene i dressuren.

 

 

Rekruttering til TRØN og satsinggruppa:

 

Det er altså totalt sett blitt flere aktive dressurryttere i Trøn,- hvor vi også har fått nye medlemmer fra andre klubber som følge av vårt dressurfokus.

 

Blant annet har fått meldt overgang av Ina Dahlen (fra EID) som er en habil LA rytter som stadig plasserer seg i konkurranser, og Åshild Lysgård (Fra Kristiansund) som også stadig plasserer seg i LA.

 

Det er dessverre kun en ny aktiv junior/Ponnirytter som er kommet til i 2012, slik at vi bør absolutt fokusere på å få inn yngre ryttere framover.

 

 

 

Det er nå nettopp holdt opptak for 2013, hvor vi har flere spennende ekvipasjer med nye hester, samt gode ekvipasjer også i rekruttgruppen. (les hjemmesiden for mer info)

 

 

 


 

8. Medlemstall

 

 

Medlemmer 31.12.2012

 

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre

Totalt

Menn

4

4

18

1

28

55

Kvinner

4

3

78

44

68

197

Totalt

7

6

91

46

101

252

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngre junior: 6

Junior: 36

Senior: 45

Familiemedlemskap: 33

 


 

9. Regnskap 2012

Resultat

Konto

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Budsjett 2013

3120 Sponsorinntekter

                  -8 000,00

          -30 000,00

          -170 000,00

3320 Stevneinntekter sprang

             -414 166,50

       -355 000,00

          -420 000,00

3330 Kursinntekter sprang

               -12 050,00

          -80 000,00

            -50 000,00

3400 Offentlige tilskudd

               -28 115,00

          -50 000,00

            -30 000,00

3440 Stevneinntekt dressur

                  -7 954,00

          -30 000,00

            -20 000,00

3441 Andre tilskudd ( spillemidler)

                  -8 627,90

            -1 000,00

            -10 000,00

3450 Kursinntekter dressur

             -113 175,00

       -100 000,00

          -100 000,00

3600 Leieinntekt

                  -3 000,00

 

 

3920 Årskontingenter

               -39 000,00

          -50 000,00

            -40 000,00

3970 Grasrotandel

                  -2 722,30

 

               -2 000,00

3999 Kantine inntekt

             -156 545,16

       -215 000,00

          -180 000,00

3900 Oppstalling

 

 

 

Sum andre inntekter

 

 

 

SUM DRIFTSINNTEKTER

       -793 355,86

   -911 000,00

  -1 022 000,00

 

 

 

 

4010 Sløyfer/premier

               315 789,25

 

      360 000,00

4020 Startkontingent krets/NRYF

                 61 245,00

      10 000,00

        65 000,00

4120 Kursutg sprang

                 20 000,00

      80 000,00

        50 000,00

4110 Stevneutgifter/sprang

               109 164,16

    300 000,00

      120 000,00

4200 Sommerstevne

                                -  

      25 000,00

 

4230 Stevneutgifter/dressur

                   9 137,67

      30 000,00

        15 000,00

4240 Kursutgifter dressur

               135 400,00

    140 000,00

      100 000,00

4300 Kantinekostnad

               109 259,13

    130 000,00

      110 000,00

4100 Oppstalling

 

                   -  

 

4400 Flybilett

                   4 850,00

      10 000,00

          5 000,00

4500 Områdeleie

                 27 650,00

 

        42 000,00

5910 Kantinekost/mat

                       620,00

 

 

SUM VAREFORBRUK

        793 115,21

    725 000,00

      867 000,00

 

 

 

 

6360 Renhold lokaler

0,00

0

 

6015 Avskrivning på inventar

18000 

18000

 

6410 Leie inventar

0,00

3000

 

6420 Leie datasystemer

14991,25

1000

15000

6550 Driftsmateriale

2499,00

20 000

5 000

6620 Rep og vedlikehold

 

 

 

6800 Kontor rekvisita

5111,00

10000

6000

6810 Data/EDB kostnader

824,07

5000

5000

6840 Hestesport

60450,26

35000

45000

6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende

0,00

10000

 

6890 Annen kostnad

0,00

1000

 

6900 Telefon

683,42

3000

1200

6940 Porto

0,00

2000

2000

7020 Vedlikehold, transportmidler

0,00

1500

 

7040 Forsikring

1911,00

2000

2000

7090 Annen kost transportmidler

405,00

1000

 

7140 Reisekost ikke oppg.plik

0,00

2000

 

7210 Sponsorkostnad

1793,75

 

 

7320 Reklamekostnader

11094,00

 

0

7410 Medlemskontigent / STERK

27710,00

10000

30000

7450 Stevnestøtte

0,00

10000

10000

7790 Bankkostnader

3786,55

 

4000

7791 Annen kost, ikke fradragsberettiget

135,00

2000

 

7830 Tap på fordringer

0

0

 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

149394,3

136 500,00

125 200,00

 

 

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

942509,51

861 500,00

992 200,00

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

131 153,65

-49 500,00

-29 800,00

 

 

 

 

8040 Renteinntekt

-7

500

 

8050 Annen renteinntekt

-172

 

 

8140 Gebyr/rente

-7841,77

2000

 

8150 Finans- aksjekapital

 

 

 

RESULTAT

157002,42

-52 000,00

-29 800,00

 

 

Konto 3120 Sponsorinntekt

Sponsor inntekter i form av kontanter ble for lav i henhold til budsjett. Vi fikk sponset vinnerdekken til alle klasser under sommerstevnet. D, L og E-stevnet. Veterinær ved Melhus hesteklinikk og hovslager tjenester fra Skagen smie under sommerstevnet ble sponset. Med tanke på E-stevnet ville dette medført en stor kostnad uten en slik sponsorstøtte. Det er søkt både Sparebank 1 og Gjensidige stiftelsen for økonomisk støtte til idrettslag/klubber.

 

Konto 3320 Stevneinntekter

Her ligger alle stevner samt sommerstevnet. Sommerstevnet hadde en ca inntekt på ca 203000,-

 

Konto 3330 Kursinntekter sprang

Da kurs med Geir Gulliksen ble flyttet i siste liten pga landslagssamling. Fikk vi noe frafall på treningen.

 

Konto 3450 Kursinntekter dressur

Her er en faktura på 4900,- utstedt for 2012 og venter på innbetaling. Dressurtrening er sponset med 17325,- dressurtrening for 2013 blir evaluert av nytt styre.

 

Konto 3999 kantineinntekt

Litt lavere da siste del av sommerstevnet i år var E-Stevne med mindre antall deltagere og tilskuerer/familie/foreldre. Vi arrangerte ikke rytterfest under sommerstevnet, da senteret i år ønsket arrangere denne festen.

 

Konto 4010 Søyfer/premier

211820,- er pengepremier under sommerstevnet. Resten er gavekort og innkjøp av nye sløyfer i år.

 

Konto 4500 Områdeleie

21000,- er leie betalt for 2012 til stall Øysand.

 

Konto 6015 Avskrivning på inventar.

Det ble gjort investeringer for kr. 90.000,- i løpet av 2008.

Dette er hindermateriell (kr 40.000,-), container til oppbevaring av hindermateriell (kr

16.500,-) og en ny dressurrail (kr 21.200,-) samt noen mindre poster. Investeringene avskrives

over 5 år med like beløp.

 

 

 

Konto 6429 Leie datasystemer

Stevnepakke horsepro og drift og vedlikehold.

 

Konto 6840 Hestesport

Kasserer har ikke sendt inn oppdatert liste for 2011/2012.

 

Konto7320 Reklamekostnad

Tidligere inngått avtale , som er sagt opp. Faktura for 2011 ikke betalt, ble betalt i 2012.

 

 

 

Etter kassererbytte, ønsket ikke Heidi Heggernes å føre regnskapet, men i stedet benytte seg av ekstern regnskapsfører. Elisabeth Holien. Regnskapsfører tok på seg dette vederlagsfritt. Dette kan gi utslag i form av føringer på andre konti i 2012 kontra 2010/2011.

Dette var strengt tatt nødvendig med tanke på grunnlaget for kassererbytte.

 

I henhold til personvern og med bakgrunn av de økonomiske forhold/anmeldelse vil balanse bli delt ut på årsmøtet. Dette vil legges ut på klubbens hjemmeside etter informasjon rundt dette på årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett for 2012

 

Budsjettet for 2013 er satt med tanke på Elitestevne. Det er ønskelig med innvendinger under årsmøtet på budsjettet. Påtroppende styre må lage et revidert budsjett, med tanke på innvendinger og eventuelle endringer vedrørende sommerstevnet.

 

Signatur:

 

 

Trondheim 25.01.2013

 

Signert:  Bettina Lysklætt, Heidi F Heggernes, Turid Buvik, Nina Eilertsen, Kjell Jensen, Trine Ellerås,

 

 

 

 

 

 

 

Funksjon

2012

På valg/tar

gjennvalg

Forslag 2013

Styrety/utvalg 2012       

Leder

Bettina Lysklætt

På valg

Roy Olsen

 

Nestleder

Heidi F. Heggernes

 på valg

Kjell Jensen

 

Sekretær

Trine Ellerås

Ikke på valg

Trine Ellerås

 

Kasserer

Janette Sørum Barsnes, 2 år

 

Trine Ellerås

 

Sprangutvalg

Nina Eilertsen 1 år

På valg

Rune Rinnan

 

Dressurutvalg

Turid Buvik, 2 år

På valg

Elin Berg

 

Ungdommsrep.

AnneSofie Evienth Sørhaug

 

Chalotte Vanvik

 

Vararepresentant

Birgitt Hågensli

På valg

Janne Bakken

 

Vararepresentant

Kjell Jensen

 

Heidi Ytrestøl

 

Vararepresentant

Sverre Fordal

På valg

Tonje Langfjord

 

 

 

 

 

 

Leder sprang

Nina Eilertsen

På valg

 

 

Medlem

Rune Rinnan

 

Hilde Grimnes

 

Medlem

Inger Beate Berg

 

Tonje Langfjord

 

Medlem

Tore Sørhaug

 

Kirsti Arnesen

 

Medlem

Jorunn Anita Grendal

Tar gjennvalg

Jorun A Grendal

 

Medlem

Camilla Valsø Hansen

 

Rune Rinnan

 

Medlem

Kjell Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder dressur

Turid Buvik

 

 

 

Medlem

Rune Ellefsen

 

Rune Ellefsen

 

Medlem

Elin Berg

 

Elin Berg

 

Medlem

Marie Ramstad

 

 

 

Medlem

Tonje Lundqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bane og utstyrsutvalg

 

 

 

 

Leder

Kjell Jensen

 

Roald Øye

 

Medlem

Roald Øye

 

Ståle Mellemsæter

 

Medlem

Ståle Mellemseter

 

Magne Andersen

 

Medlem

Moretn Askimdal

 

Kjell Jensen

 

 

 

 

Truls Stav

 

Kro utvalg

 

 

 

 

Leder

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor

Svein Inge Storaune

 

 

 

Revisor

Hans Petter Aalberg

Tar gjennvalg

Hans Petter Aalberg

 

 

 

 

 

 

Valgkomite

Ann Helen Granbo

 

 

 

 

Siv Frisvoll