Innkalling og saksliste til årsmøte

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 

Innkallingen ble bekjentgjort på klubbens hjemmeside 29.02.2012. Med dette følger fullstendig saksliste og årsmelding for ordinært årsmøte som blir avholdt

 

 

 

 

Mandag 26 Mars 2012

Stall Øysand

 

 

 

 

 

 

Saksliste:                   

1.      Godkjenne de stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling og saksliste

3.      Valg på møteleder og sekretær

4.      Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

5.      Behandle årsmelding

6.      Behandle regnskap

7.      Behandle innkommende forslag:

8.      Fastsette kontingent for 2012

9.      Vedta budsjett for 2011

10.  Valg på styre og utvalg 

 

 

 

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

 

 

 

Styret 05.03.12