INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

 

Det innkalles til årsmøte i Trøndelag Hestesportsklubb mandag 26.03.2012, kl 19:00 i kroa på Stall Øysand.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbens styre ved leder, Bettina Lysklætt, Ola Setroms vei 12 B 7024 Trondheim, i hende innen 12.03.2012. Forslag må leveres skriftlig.

 

Fullstendig saksliste inkludert årsmelding og regnskap vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Vi ønsker at flest mulig medlemmer møter til et aktivt årsmøte.

 

 

 

 

 

 

Trondheim 29.02.2012

Styret