Årsmøte 8 mars 2011

 

Møtetidspunkt: 08.03.11 kl 19:00

Møtedeltakere: Bettina Lysklætt, Heidi F. Heggernes, Birgit Haagensli, Turid Buvik,  Astrid Hernes, Tonje Borthen, Eva Strøm, Tom Valdor, Trine Ellerås, Knut Olsen, Gyda Olsen, Elisabeth Parelius, Nina Eiliertsen, Marita Christin Moen, Ingrid Helene Løes, Morten Løes, Ida Lyng, Mari Nervik, Jorunn Grendal, Ingrid G Olsen, Anna Sørhaug, Ida Elise Berget, Ann Helen Granbo, Tone Askimdal, Roald Øye

Antall: 25

Møtested: Kroa Øysand

Klokkeslett: 19:00

Referent: Astrid-M. F. Hernes

 

Saksliste:

 

1.      Godkjenne de stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling og saksliste

3.      Valg av møteleder og sekretær

4.      Valg av to medlemmer til godkjenning av protokoll

5.      Behandle årsmelding

6.      Behandle regnskap

7.      Behandle innkommende forslag

8.      Fastsette kontingent for 2011

9.      Vedta budsjett for 2011

10.  Valg på styret og utvalg

 

·         Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjent

·         Godkjenne innkalling og saksliste

Godkjent

·         Valg av møteleder og sekretær

Møteleder: Sverre Fordal

Sekretær: Astrid Hernes

·         Valg av to medlemmer til godkjenning av protokoll

Morten Løes og Tom Valdor

·         Behandle årsmelding

Godkjent med tillegg av: Knut olsen vil være med på å se gjennom regnskapet for TRØN AS 2010

Lag resultater for KM 2010

Ingen resultater for dressur er innrapportert

Skrivefeil: TRØN AS begjæres avviklet ikke begjært konkurs.

·         Behandle regnskap

Godkjent

·         Behandle innkommende forslag

Ingen forslag

·         Fastsette kontingent for 2011

Forblir uendret

·         Vedta budsjett for 2011

Godkjent

·         Valg på styret og utvalg

Se tabell

Funksjon

2010

På valg/tar gjenvalg

Forslag 2011

Styret/utvalg 2011

Leder

Bettina Lysklætt

Ja/ja

Bettina Lysklætt , 2 år

Bettina Lysklætt

Nestleder

Heidi F. Heggernes

 

Ikke på valg

Heidi F. Heggernes

Sekretær

Astrid Hernes

Ja/Nei

Tone Askimdal 2 år

Tone Askimdal

Kasserer

Eva S. Lyse

Trekker seg

Janette Barsnes 2 år

Janette Barsnes

Sprangutvalg

Fride Linn

Ja/Nei

Nina Eilertsen, 1 år

Nina Eilertsen

Dressurutvalg

Birgit Haagensli

Ja/Nei

Turid Buvik, 2 år

Turid Buvik

Ungdomsrep.

Elisabeth Berg

Trekker seg

Anne Sofie Sørhaug

Anne Sofie Sørhaug

Vararepresentant

Tonje Borthen

Ja/Nei

Birgit Haagensli

Birgit Haagensli

Vararepresentant

Turid Buvik

Ja/Nei

Kjell Jensen

Kjell Jensen

Vararepresentant

Sverre Fordal

Ja/Ja

Sverre Fordal

Sverre Fordal

 

 

 

 

 

Leder sprang

Fride Linn

Ja/

Nina Eilertsen

Nina Eilertsen

Medlem

Rune Rinnan

Ja/Ja

Rune Rinnan

Rune Rinnan

Medlem

Ida Lyng

Ja/Ja

Ida Lyng

Ida Lyng

Medlem

Arild Sivertsen

Ja/Ja

Arild Sivertsen

Arild Sivertsen

Medlem

Jorunn Anita Grendal

Ja/Ja

Jorunn Anita Grendal

Jorunn Anita Grendal

Medlem

Camilla Valsø Hansen

Ja/Ja

Camilla Valsø Hansen

Camilla Valsø Hansen

Medlem

Dina Birgitte Haagensli

Ja/Nei

Kjell Jensen

Kjell Jensen

Medlem

 

 

Marte Lyng

Marte Lyng

 

 

 

 

 

Leder dressur

Birgit Haagensli

Ja/Nei

Turid Buvik

Turid Buvik

Medlem

Bente Bakk

Ja/Nei

Rune Ellefsen

Rune Ellefsen

Medlem

Eva Strøm

Ja/Ja

Eva Strøm

Eva Strøm

Medlem

 

 

Tone Kvaale

Tone Kvaale

Medlem

 

 

Anne Sofie Sørhaug

Anne Sofie Sørhaug

Medlem

 

 

Henriette Sjelbred

Henriette Sjelbred

Medlem

 

 

Tonje Lundquist

Tonje Lundquist

Bane og utstyrsutvalg

 

 

 

 

Leder

 

 

Kjell Jensen

Kjell Jensen

Medlem

 

 

Roald Øye

Roald Øye

Medlem

 

 

Ståle Mellemseter

Ståle Mellemseter

Medlem

 

 

Morten Askimdal

Morten Askimdal

Medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kro utvalg

 

 

 

 

Leder

 

 

Tone Askimdal

Tone Askimdal

Medlem

 

 

Siv Frisvoll

Siv Frisvoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor

Svein Inge Storaune

Ja/

Svein Inge Storaune

Svein Inge Storaune

Revisor

 Hans Petter Aalberg

Ja/Ja

Hans Petter Aalberg

Hans Petter Aalberg

Valgkomite

 

 

 

 

 

 

Forslag på årsmøtet

Morten Løes

Morten Løes

 

 

Forslag på årsmøtet

Astrid Hernes

Astrid Hernes

 

 

Forslag på årsmøtet

Ann Helen Granbo

Ann Helen Granbo