INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

 

Det innkalles til årsmøte i Trøndelag Hestesportsklubb tirsdag 08.03.11, kl. 19:00 i kroa på Midt norsk hestesenter på Øysand.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbens styre ved leder, Bettina Lysklætt, Ola Setroms v 12b 7024 Trondheim, i hende innen 14.02.11 Forslag må leveres skriftlig.

 

Fullstendig saksliste inkludert årsmelding og regnskap vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Vi ønsker at flest mulig medlemmer møter til et aktivt årsmøte.

 

 

Trondheim

Styret 18.01.11