Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Innkalling og saksliste til årsmøte

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 

Innkallingen ble bekjentgjort på klubbens hjemmeside 9.jan.2010. Med dette følger fullstendig saksliste og årsmelding for ordinært årsmøte som blir avholdt

Torsdag 11. februar, kl. 19:00

Midt-norsk Hestesenter på Øysand

 

 

Saksliste:                   

1.      Godkjenne de stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling og saksliste

3.      Valg på møteleder og sekretær

4.      Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

5.      Behandle årsmelding

6.      Behandle regnskap

7.      Behandle innkommende forslag

8.      Fastsette kontingent for 2011

9.      Vedta budsjett for 2010

10.  Valg på styre og utvalg

11.  Gi styret fullmakt til å velge representanter til ryttertinget

 

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

Styret 2.2.2010

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.