Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Styremøte 30.05.07

 

Møtet gjaldt:

Styremøte TRØN

Dato:

30.05.07

Tidsrom:

20.00-22.30

Sted:

Kroa

Til stede:

Morten Løes, Gunnar Hammer, Arild Sivertsen, Toril Frengen, Silje Engesvik, Dagny Viken, Martha Torvik

Forfall:

Tore Johansen,

Referent:

Martha Torvik

 

 

SAK 01/07 Gjennomgang /aksjoner fra siste møte

-    Møtereferat godkjent

-    Kommer tilbake til aksjoner senere i møtet

SAK 02 Regnskap

-    Stevneregnskap gjennomgått. Forholdsvis lite overskudd samlet i år. Diskusjon rundt hvordan vi kan øke inntektene, særlig på kantina. Ingen konkrete tiltak satt i verk.

-    Klubben har god likviditet.

SAK 03 Status og planer fra utvalgene

Sprangutvalget

Arild informerer. Har hatt veldig mye jobb med proposisjoner. Ikke noe spesielt utenom stevnearrangering. Mye jobb med logistikk i forhold til reiser på stevner. Er ikke helt à jour ift gjennomføring av f.eks trenersamlinger med mer.

Morten lufter muligheten for å få i stand flere samlinger med gjestetrenere. Dette kan gjerne være et substitutt til kretstreninger. Oppfordrer sprangutvalget til å diskutere et mulig opplegg rundt dette.

Dressurutvalget

Silje informerer. Det har ikke vært mye fremdrift i planene i forhold til sportslig satsning for dressuren. Dressurutvalget med Silje i spissen tar ansvar for at det etableres et ukentlig opplegg som er åpent for alle, i tillegg til et opplegg for de som ønsker å satse særlig på dressur. Samtidig ber styret om at dressurutvalget setter et kritisk søkelys på bruken av gjestetreninger, og kriteriene for å delta i disse. Tilbakemelding på status for arbeidet legges frem i neste styremøte.

Rekruttutvalget

Ikke representert

TRØN AS

Nytt gjerde rundt største utebanen vil snart bli satt opp. Arbeidet med å sette opp nye paddocker er i gang. Policy for paddocker vil bli endret; i de nye paddockene skal det kun stå hingster og vallaker. De som har betalt utslipp har anledning til å ønske seg en bestemt paddock, ellers vil alle fritt kunne benytte paddocker som er ledig.

En person er fast ansatt som stallansvarlig. Har formell utdanning, mye relevant erfaring og gode referanser. Det arbeides nå med å skaffe henne og familien bolig i nærområdet. Gunhild fortsetter å arbeide i stallen ett år til, og Martha vil være reserve ved behov. Den nye ordningen samt den ansatte vil presentert for oppstallerne når hun starter i jobben i august.

Stallboksene er nå fullt utleid. Det kan være behov for å finne løsninger med gjestestaller etter hvert. Diskusjon rundt alternativene bygge kontra leie. Ingen beslutninger tatt på dette tidspunkt.

SAK 04 Sommerstevnet

Sponsoravtaler. Det er veldig påkrevd for stevnets økonomi at vi greier å skaffe sponsormidler.

En del har blitt forespurt, men vi har behov for ytterligere støttespillere. Arild tar kontakt med Felleskjøpet og hengerleverandører. Martha tar kontakt med Sparbank1 og Surnadal sparebank. Silje snakker med Blend og skaffer sponsor og moteshow. Morten tar kontakt Berg og Fokus. Gunnar har ansvar for kontakt med Bertel og Steen, Meldal sparebank, Uco og Lord.

Vi kan tilby annonse på hjemmesida vår som har 200-300 treff i døgnet, arenareklame og reklame i programmet.

SAK 05 Reklame på hjemmesiden

Reklameansvarlig. Styret skaffer en kandidat som tar ansvar for utvikling av reklameproduktet på hjemmesiden vår. Saken tas opp igjen etter sommeren.

SAK 06 Eventuelt

Rammer for bruk av hjemmesiden.

Styret er mellomkanal for å videresende stoff til hjemmesiden til publisistene. Er den enkelte i tvil om hva som er aktuelt stoff, kan det avklares med Morten og Gunnar.

Landstevne i dressur 30.06.

Silje ytrer ønske om en oppussingsdugnad før dette stevnet. Det vil bli dugnad neste uke og neste helg. Silje er nyutnevnt dugnadsansvarlig og Dagny lager notis til hjemmesiden hvor vi inviterer til St.Hans feiring med dugnad, bålbrenning, grilling og basseturnering.

 

Dato for neste møte ikke fastsatt

30.05.07 Martha Torvik

 

Til begynnelsen av møtereferatet     Andre møtereferater

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.