Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

29.04.08

Tidsrom:

2000-22.15

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Arild, Martha, Dagny, Toril, Elisabeth

 

 

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

 

Sak

 

Ansvarlig

1

Ingen kommentarer til forrige referat

Aksjoner fra forrige møte gjennomgått med status.

 • Brev angående dugnadsinnsats sendes ut til aktuelles medlemmer

 

 • Tre45 kontaktes for gjennomgang av lydanlegget
 • Trådløst nett settes opp for sekretariatene
 • Lille ridebanen vil få mer grus før neste stevne

 

 

Morten / Arild

Morten

Gunnar

2

Regnskap / budsjett
 • Regnskap og budsjett lagt frem. Klubbens økonomi er stabil og relativt solid.

 

 

 

3

Status, strategi og planer fra dressurutvalget

 • Lagt frem status på deltagelse i konkurranser. 90 starter av TRØN – medlemmer i fjor.
 • Utvalget ber om at vanningen på banene gjøres med systematisk, også på sommeren. Som løsning på kort sikt prøves det ut med salting av banene.
 • Status på mål og tiltak gjennomgått. Se eget vedlegg til referatet.
 • TRØN har deltakelse på elite - stevner på Ellingsrud og Tanum i mai 2008.

Elisabeth

3

Status, strategi og planer fra sprangutvalget
 • Det har vært lite fremdrift i strategiarbeidet for sprangutvalget.
 • Ferdigforhandling av treneravtale er avgjørende for arbeidet videre for utvalget.

Arild

3

Kommentar til status fra utvalgene
§  Kommentar til fremlegget; Alle tiltak skal være så konkret at det kan settes opp navngitt ansvarlig. Strategiplaner skal struktureres etter emner.
 • Strategiplanene med tiltak skal være ferdig til midten av juni.
 • Organisering og publisering av Parmler  - trening må gjøres.

Arild og Elisabeth

4

Vedtektsendring for TRØN AS
 • Forslag til endring i vedtektene lagt frem av Gunnar. Forslaget vedtas av styret som det er lagt frem.

Gunnar

5

Eventuelt

Sommerstevne:

 • Bemanning sommerstevnet.  Sigbjørn spørres om å hjelpe til  på sommerstevnet. Alle som får ide om egnete personer til sekretariatet melder fra til Martha.
 • Program sommerstevnet. Vi lager program likt som i fjør
 • Pressekontakt.
 • Sponsorinnhenting. Programmet fra i fjor distribueres slik at det kan brukes til å selge annonseplass
 • Alle som har funksjoner i sommerstevnet innkalles til møte i nærmeste fremtid.
 • Avtale med trener sprang. Forslag til avtale med Sverre vil bli lagt frem for styret.

 

 

Martha

 

 

Martha

 

Martha

 

Morten


29.04.08

Martha Torvik

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.