Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Styremøte 26.09.07

SAK 1. Referat fra forrige møte godkjent.

SAK 2. Regnskap for stevneaktiviteten fremlagt Sommerstevnet står foreløpig i minus, men vil gå i null om alle varslede sponsorinntekter kommer inn.

Varelager for kantina er ikke telt opp. Vanskelig å få oversikt over kostnad / inntekt pr. stevne. Styret ber om at det holdes varetelling ved årsskiftet og ved hvert stevne neste år. Det må velges ny kantineansvarlig på årsmøtet da Merethe ikke tar gjenvalg.

Regnskap for stevneaktiviteten tas til etterretning.

SAK 3. Status fra utvalgene:

Rekrutt – ikke representert.

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.