Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Sommerstevne

Dato og tid:

18.06.08

Tidsrom:

2000-2130

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Toril, Martha, Elisabeth, Solveig, Arild

Forfall:

 

Referent:

Martha

Kopi til:

Alle

 

Sak

 

Ansvarlig

1

Planlegging Sommerstevne

Tredje planleggingsmøte for sommerstevne 08

 

Morten

 

Aksjonsliste

 

 

Arena:

Banedekke, Gunnar skaffer sand

Martha sjekker str på ØT teltet

Chatarina sjekker pris på leie av bord / benker hos OB Vik

Hindercontainer skal settes på plass

Sverre / Arild

 

Materiell

Hindermateriell må sjekkes og vaskes.

 

 

Sekretariat

Seremoni på lørdag i E-stevnet. Bunadsjente (Chatarina) og oppstasing av Troll.

 

Martha

 

Sponsormidler

Ringerunder. Mulighet for å henge opp plakater på railen. Plass for reklame i programmet.

Alle setter opp liste over aktuelle sponsorkandidater til neste møte

Martha lager skriv til sponsorer. Lager også forslag til pressemelding, og plan for ivaretakelse av sponsorer. Program etter samme mal som i fjor.

Ta kontakt med Ola Nesset i Adressa

Blomster til pynting. Avtale om grønt og noen fargeklatter

Dekken. Har fått to tilbud om avtale av dekken

 

Stickers for utdeling til deltakere. Sjekk om Øien Indergaard vil sponse

 

 

 

Alle

Martha

 

 

Chatarina snakker med Ekra Gartneri

 

Martha

 

Mannskap, sikkerhet og beredskap

Sjekk KR angående krav om ambulanse til stede (Rune)

Ansvarlig førstehjelp under stevne

 

Veterinærtjeneste. Veterinærsjekk er tatt ut, er ikke krav lenger. Tilkalling på halvtimes garanti kan avtales med Kristin.

 

Gå gjennom ekvipasjelister og sammenstill med listen Morten har lagd  med tanke på å få med flere på mannskapslistene.

 

 

Hovslagertjeneste. Tilkalling under hele stevnet.

 

 

Transporttjeneste. Biler og sjåfør

 

 

Det må skaffes en vannvogn til

Chatarina

 

 

 

Chatarina forhandler avtale med Kristin

 

 

Anne Grete / Morten

 

ok Hans Petter

 

ok

Sjåfør settes opp på mannskapslista

 

Gunnar?

 

Servering

After - riding. Partyplan settes opp av kjøkkengruppen

Funksjonærmat serveres opp i Kroa

Skjenkebevilling søkes for hele uka.

Avtale om levering av aviser

 

Anne Grete

 

Gunnar

Chatarina

 

Oppstalling

Danskebokser er bestilt

Spon og høy må bestilles opp. Lagres i låste containere.

Vi inngår avtaler med ryttere som har med seg elever.

 

 

Solveig

 

Møteplan og budsjett

Nyheter på nett. Rune legger ut

Morten

 

Det skal kalles inn til dugnad for følgende aksjoner

-          status og vask hindermateriell

-          plassering av hinderbod

-          rydding på området

-          istandsetting av grillbod, støpe gulv

-          Skilting

-          Inngjerding av vaskespilt

Noe må gjøres tidlig, noe må gjøres like før stevnet

Legges ut på hjemmesiden

 

 

Neste møte:

 

 

19.05.08

Martha Torvik

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.