Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Styremøte

Dato og tid:

15.01.2008

Tidsrom:

2000-22.30

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Elisabeth, Arild, Toril, Tore, Dagny, Wenche under sak 1

Forfall:

Martha, Silje

Referent:

Morten

Kopi til:

Alle

 

 

Sak

 

Aksjon

1

Planlegging av årsmøtet
 • Wenche stilte fra valgkomiteen.
 • Det ble besluttet at årsmøtet skulle avholdes torsdag 25.02.2008, kl 19 på Øysand.
 • Bidrag til årsmeldingen fra sprang, dressur, rekrutt og driftselskapet må sendes til Morten innen 8.2
 • Innkalling kunngjøres i Adressa

 

 

 

 

Arild/Silje/Tore/Gunnar

 

Morten

2

 

 

 

 

Gjennomgang/aksjoner fra siste møte, 4.12.07
 • Utestående sponsorbidrag fra Motor Trade, Selabua og Axel Bruun purres
 • KM i dressur for 2008, kontakte Marion Holm
 • Referat fra sprang ryttersamling før jul etterlyses

 

Gunnar

 

Silje

Arild

3

Regnskap
 • Foreløpig årsregnskap for klubben ble lagt frem og taes til etterretning.
 • Regnskapet må være ferdig revidert og klart for utsendelse innen 15.2.08

 

 

 

Toril

4

Status fra utvalgene

 • Dressur – i Siljes frafall stilte Elisabeth.. Sprang og dressur aktivitetene kan koordineres bedre. Denne gangen gjelder det sammenfallende treninger.                               Det er ønskelig med en ny reil. Styret er positive til dette,men en ønsker at det innhentes flere tilbud og at styret får en anbefaling presentert før bestilling.                        Utvalget ønsker økonomisk støtte til to Keller treninger i året. Styret er i utgangspunktet positive til treningene, men ber om en plan som viser sammenheng mellom strategi og tiltak for klubbens aktive dressurryttere før tilsagn om støtte gies..
 • Rekrutt – Intet spesielt å melde.
 • Sprang- Det arrangeres kurs med Niclas Parmler 26 og 27 jan.
 • Status fra AS   - Fortsatt fulle staller.

 

 

Silje/Arild/Gunnar

 

 

Silje

 

 

 

 

 

Silje

 

Arild/Sverre Fordal

5

Eventuelt

 • Søknad om støtte til banebygger kurs, Morten har fullmakt til å finne og realisere en fornuftig løsning.
 • Teknisk personell til L og E stevner.  Rune er satt opp på relativt få stevner i Trøndelag. Dette finner vi noe underlig samt at kostnadene for de lokale klubbene vil øke. Det tas kontakt med Carsten Sørli for å få til endringer.

 

 

Morten

 

 

 

Arild/Morten

 

 

16.01.2008

Morten Løes

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.