Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

MØTEREFERAT

 

Møtet gjaldt:

Stabsmøte

Dato og tid:

14.10.08

Tidsrom:

2130-22.00

Sted:

Kroa

Til stede:

Gunnar, Morten, Toril, Arild, Martha

Forfall:

 

Referent:

 

Kopi til:

 

 

Sak

 

Ansvarlig

1

Ingen kommentarer  til forrige referat

 

2

Regnskap for stevneaktiviteten fremlagt

·         Foreløpig ligger vi an til et negativt resultat i år. Vi har fått inn ca 30.000,- i spillemidler i år, mot ca 100.000,- i fjor.  (budsjettert 70’)

·         Senteret har lite å bidra med da det fortsatt er store problemer med å drive inn stalleie.

·         Det er lite inntekter på gang for resten av året.

·         Regnskapet tas til etterretning, det vil ikke bli gjort noen flere innkjøp i år

 

 

3

Status fra utvalgene:

·         Satsningsgruppe Dressur: Dressurutvalget var ikke representert. Sak om støtte til satsningsgruppe i Dressur utsettes av den grunn. Det blir satt opp nytt møte i nærmeste fremtid.

·         Stevner 2008: Forslag til terminliste for sprang ligger ute. Sprangutvalget lager en stevneplan snarest.

·         Evaluering Parmler - treninger: Sprangtreninger med Niclas fungerer bra. Rytterne er veldig godt fornøyd med tilbudet. Rytterne ønsker at vi opprettholder samme stevneaktivitet som vi har hatt de to siste årene.

 

 

Stevne 18-19.10

·         Tilgjengelig mannskap begynner å bli klart. Gunnar snakker med Wenche om henstand for å skaffe folk til kafeen.

 

 

Eventuelt

·         Krav fra Sverre angående stevnhjelp etc for sesongen 2007er behandlet. Styrets oppfatning er at kravet ikke er i henhold til avtaler eller dokumentert, og styret avviser derfor kravet. Sverre har bedt om et møte med Gunnar og Morten. Det avholdes 15.10

·         Styret ble orientert om at Geir Sæther på eget initiativ har satt i gang arbeid på ridebunn. Styret mener dette er å ta seg til rette og vil i brevs form gjøre oppmerksom på at vi finner dette uakseptabelt.

 

 

 

 

 

14.10.2008

Martha Torvik

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.